Zelf een huis bouwen

Hieronder een aantal aandachtspunten op een rij.

Het is verstandig om de financiƫle haalbaarheid van uw plannen met een financieel adviseur door te nemen. Hierbij enkele kosten om rekening mee te houden:

  • financieringsrente tijdens de bouw (bouw en grondrente);
  • sonderingsonderzoek voor het bepalen van de fundering;
  • ontwerp woning door een architect of bouwonderneming;
  • aanneemsom van de te bouwen woning;
  • tuinaanleg;
  • aansluitkosten nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, gas en riolering e.d.;;
  • kosten bij aankoop, bijvoorbeeld notariskosten, overdrachtsbelasting, advies- en bemiddelingskosten voor het krijgen van een hypotheek
  • eventueel meerwerk aan uw nieuwe woning;
  • voor sommige kavels geldt dat er bijvoorbeeld geen gasleiding wordt aangelegd. Dan moet u ook rekening houden met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld een bodemwarmtewisselaar of een warmtepomp.

U bent niet verplicht om een architect in de arm te nemen, maar dit wordt u wel aanbevolen. Een architect is bij uitstek geschikt om samen met u uw woonwensen en de eisen uit het beeldkwaliteit plan op elkaar af te stemmen.

Zodra u een architect en/of bouwonderneming heeft geselecteerd is het zaak om een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Het ontwerp van de woning moet voldoen aan de eisen van het betreffende bestemmingsplan en het betreffende beeldkwaliteit plan.

Uw bouwplan wordt dan beoordeeld door de gemeente, zij wordt daarbij geholpen door de welstandscommissie.

Zodra u eigenaar van de grond bent geworden, de grond bouwrijp is opgeleverd en de vereiste vergunningen zijn afgegeven, kunt u beginnen met bouwen.

Meer informatie:

Top