Duurzaam bouwen

De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid. Ook bij het bouwen van woningen hebben we hier oog voor. Een belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen is: “nadenken over bestendige energie”. Vanwege de verandering van het klimaat, maar zeker ook door de stijging van de energieprijzen. De verwachting is dat de energieprijzen, en dan vooral die van fossiele brandstoffen als gas, in de toekomst steeds verder stijgen in verband met de eindigheid van fossiele brandstoffen.

Bij sommige projecten kiezen we er dan ook voor om geen gasleidingen aan te leggen naar de kavels of naar de woningen.

Naast onze bijdrage aan een duurzame woon- en leefomgeving, kunt bij het bouwen van een (eigen) woning ook inhoud geven aan duurzaam bouwen en leven door bijvoorbeeld:

  • aanbrengen van ecologische elementen aan de woning (nestkasten, neststenen);
  • natuurlijke inrichting van de kavels;
  • gebruik maken van duurzame materialen;
  • opwekking van duurzame energie op het dak door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.
Top