Voorlopige verkiezingsuitslagen Provinciale Staten en Waterschap 2019

Voorlopige uitslagen van de verkiezingen Provinciale Staten Fryslân, Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland. De opkomstpercentages in onze gemeente:

  • Provinciale Staten 61,58%
  • Wetterskip Fryslân 58,97%
  • Waterschap Zuiderzeeland 45,96%.

Provinciale Staten

Lijst Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Provinciale Staten 2019
1 CDA 4899
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2535
3 VVD 2779
4 SP (Socialistische Partij) 935
5 FNP 3100
6 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1335
7 ChristenUnie 998
8 Democraten 66 (D66) 925
9 GROENLINKS 1706
10 Partij voor de Dieren 628
11 50PLUS 556
12 Provinciaal Belang Fryslân 297
13 Natuurlijk Fryslân 193
14 DENK 22
15 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 454
16 Forum voor Democratie 3366
Overige Partijen
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 24728
Aantal blanco stemmen 57
Aantal geldige stemmen 24785
Aantal ongeldige stemmen 38
Aantal kiezers 24823
Aantal kiesgerechtigden 40308
Opkomstpercentage 61,58 %

Provinciale Staten
Uitslag op kandidaat: PS2019-Stemmen_kandidaat.xlsx
Uitslag op partij: PS2019-Totaaluitslag_Stembureau.xlsx

Wetterskip Fryslân

Lijst Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Wetterskip Fryslân 2019
1 CDA 5882
2 Water Natuurlijk 3503
3 FNP 4163
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2205
5 Lagere Lasten Burger 1759
6 VVD 2463
7 ChristenUnie 1228
8 Partij voor de Dieren 1091
9 50PLUS 916
Overige Partijen
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 23210
Aantal blanco stemmen 245
Aantal geldige stemmen 23455
Aantal ongeldige stemmen 60
Aantal kiezers 23515
Aantal kiesgerechtigden 39876
Opkomstpercentage 58,97 %

Wetterskip Fryslân
Uitslag op kandidaat WS2019-Stemmen-kandidaat.xlsx
Uitslag op partij WS2019-Totaaluitslag-Stembureau.xlsx

Waterschap Zuiderzeeland

Lijst Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Waterschap Zuiderzeeland 2019
1 Water, Wonen en Natuur 200
2 VVD 42
3 ChristenUnie/SGP 52
4 CDA 57
5 Werk aan Water Flevoland 110
6 50PLUS 86
7 AWP niet politiek wel deskundig 32
8 OPA 13
Overige Partijen
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 592
Aantal blanco stemmen 17
Aantal geldige stemmen 609
Aantal ongeldige stemmen 5
Aantal kiezers 614
Aantal kiesgerechtigden 1336
Opkomstpercentage 45,96 %

Waterschap Zuiderzeeland
Uitslag op kandidaat WZ2019-Stemmen_kandidaat.xlsx
Uitslag op partij WZ2019-Stemmen_Stembureau.xlsx
Top