Voorlopige verkiezingsuitslagen Europees Parlement

Voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het opkomstpercentage in onze gemeente is: 43,5%

Uitslag uit ondersteunende software osv4-3_Telling_EP2019_gemeente_DeFryskeMarren
Telling_EP2019_gemeente_DeFryskeMarren.eml.xml
Lijst Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Europees Parlement 2019
1 D66 803
2 CDA 3327
3 PVV 543
4 VVD 3288
5 SP 555
6 PvdA / Europees Sociaaldemocraten 3483
7 Christenunie-SGP 1061
8 Groenlinks 1165
9 Partij voor de Dieren 544
10 50+ 501
11 Jezus Leeft 25
12 Denk 12
13 De Groenen 21
14 Forum voor Democratie 1991
15 VandeRegio & Piratenpartij 26
16 Volt Nederland 187
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 17532
Aantal blanco stemmen 34
Aantal geldige stemmen 17566
Aantal ongeldige stemmen 14
Aantal kiezers 17580
Aantal kiesgerechtigden 40413
Opkomstpercentage 43,5%
Top