Stemmen in een andere gemeente

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stembureau binnen Nederland.

Aanvragen kiezerspas

U kun uw kiezerspas op twee verschillende manieren aanvragen:

  • Mondeling aanvragen
    U kunt uw kiezerspas mondeling aanvragen. Dit kan uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur, bij het gemeentehuis in Joure of het servicepunt in Balk of Lemmer.
  • Schriftelijk aanvragen
    U kunt schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u afhalen of aanvragen bij bureau verkiezingen of downloaden: Model K6 Verzoek Kiezerspas. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Als de aanvraag per post of mail binnenkomt, ontvangt u het document per post. Komt u aan de balie, dan krijgt u de kiezerspas gelijk mee.
Top