Processen verbaal - Provinciale Staten en Waterschap 2019

Sinds 1 januari 2019 bepaalt de Kieswet dat de processen-verbaal van de stembureaus digitaal openbaar worden gemaakt via de gemeentelijke website.

Digitale inzage

De processen-verbaal van de stembureaus van De Fryske Marren vindt u via onderstaande links. Op de pagina’s die openen, kunt u per stembureaunummer een pdf van het proces-verbaal van dat stembureau downloaden.

Ter inzage legging

Proces-verbaal N 10 (stembureaus) en de opgaven N 11 (totaal telling gemeente) van de afgelopen  Provinciale Statenverkiezing, verkiezing Wetterskip Fryslân en de Waterschapsverkiezing Zuiderzeeland liggen vanaf vrijdag 22 maart 2019 vanaf 10:00 uur bij de centrale balie op het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure tot maandag 25 maart 2019 ter inzage.

Totaal tellingen gemeente De Fryske Marren
Vaststelling aantal stemmen Provinciale Staten 2019
Vaststelling aantal stemmen Wetterskip Fryslân 2019
Vaststelling aantal stemmen Waterschap Zuiderzeeland 2019

Nummer Stembureau Provinciale Staten Wetterskip Fryslân Waterschap Zuiderzeeland
1 Gemeentehuis Joure PS2019-1.pdf WF2019-1.pdf
2 Sint Theresia, Joure PS2019-2.pdf WF2019-2.pdf
3 Party- en Zalencentrum 't Haske, Joure PS2019-3.pdf WF2019-3.pdf
4 Sporthal De Stuit, Joure PS2019-4.pdf WF2019-4.pdf
5 De Oerdracht, Joure PS2019-5.pdf WF2019-5.pdf
6 De Brede School, Joure PS2019-6.pdf WF2019-6.pdf
7 Woon- zorgcomplex De Werf, Joure PS2019-7.pdf WF2019-7.pdf
8 Doarpshûs, Rottum PS2019-8.pdf WF2019-8.pdf
9 Recreatiezaal Yn 'e Doarpsfinne, Rotsterhaule PS2019-9.pdf WF2019-9.pdf
10 MFS It Heechein, Terkaple PS2019-10.pdf WF2019-10.pdf
11 Dorpshuis Trefpunt, Haskerhorne PS2019-11.pdf WF2019-11.pdf
12 Kulturhûs, Oudehaske PS2019-12.pdf WF2019-12.pdf
13 Dorpshuis De Sethage, Vegelinsoord PS2019-13.pdf WF2019-13.pdf
14 Doarpshûs De Stjelp, Idskenhuizen PS2019-14.pdf WF2019-14.pdf
15 De Hoekstien, Langweer PS2019-15.pdf WF2019-15.pdf
16 Zorgcentrum Doniahiem, Sint Nicolaasga PS2019-16.pdf WF2019-16.pdf
17 Sporthal Doniahal, Sint Nicolaasga PS2019-17.pdf WF2019-17.pdf
18 Doarpshûs 't Spantsje, Tjerkgaast PS2019-18.pdf WF2019-18.pdf
19 Woonzorgcentrum Vegelin State, Joure PS2019-19.pdf WF2019-19.pdf
20 Dorpshuis De Hichte, Ouwsterhaule PS2019-20.pdf WF2019-20.pdf
21 Verenigingsgebouw TV De Skarslach, Scharsterbrug PS2019-21.pdf WF2019-21.pdf
22 De Klokkenstoel, Goingarijp PS2019-22.pdf WF2019-22.pdf
23 Dorpshuis De Buorkerij, Terherne PS2019-23.pdf WF2019-23.pdf
24 MAC Het Baken, Lemmer PS2019-24.pdf WF2019-24.pdf
25 Verenigingsgebouw De Zandbanken, Lemmer PS2019-25.pdf WF2019-25.pdf
26 Buurthuis Sterrehuis, Lemmer PS2019-26.pdf WF2019-26.pdf
27 SCC De Hege Fonnen, Lemmer PS2019-27.pdf WF2019-27.pdf
28 Zorgcentrum Suderigge, Lemmer PS2019-28.pdf WF2019-28.pdf
29 MFA De Steiger, Lemmer PS2019-29.pdf WZ2019-29.pdf
30 Kerkgebouw Baptistengemeente, Lemmer PS2019-30.pdf WF2019-30.pdf
31 Café Restaurant Tjeukemeer, Oosterzee PS2019-31.pdf WF2019-31.pdf
32 SCC De Pomp, Bantega PS2019-32.pdf WF2019-32.pdf
33 Dorpshuis De Brêge, Echtenerbrug PS2019-33.pdf WF2019-33.pdf
34 Servicepunt DFM, Balk PS2019-34.pdf WF2019-34.pdf
35 Zorgcentrum Talma Hiem, Balk PS2019-35.pdf WF2019-35.pdf
36 Zalencentrum De Treemter, Balk PS2019-36.pdf WF2019-36.pdf
37 Dorpshuis Irene, Wijckel PS2019-37.pdf WF2019-37.pdf
38 Doarpshûs De Bining, Sondel PS2019-38.pdf WF2019-38.pdf
39 Doarpshûs Nijemardum, Nijemirdum PS2019-39.pdf WF2019-39.pdf
40 MFC It Klif, Oudemirdum PS2019-40.pdf WF2019-40.pdf
41 MFC De Gearte, Bakhuizen PS2019-41.pdf WF2019-41.pdf
42 MFC De Skeakel, Oudega PS2019-42.pdf WF2019-42.pdf
43 Doarpshûs Us Nije Gea, Elahuizen PS2019-43.pdf WF2019-43.pdf
44 Ons Gebouw, Harich PS2019-44.pdf WF2019-44.pdf
45 SCC De Poarte, Sloten PS2019-45.pdf WF2019-45.pdf

Te downloaden:

Top