Informatie over stempassen

Hoe kan ik stemmen?

Neem uw stempas(sen) mee. Wilt u voor beide verkiezingen stemmen, dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stembureau. Zonder de stempas(sen) kunt u uw stem niet uitbrengen. Neem bij het stemmen ook een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stempas kwijt, niet ontvangen of beschadigd?

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Vindt u alsnog uw ‘oude’ stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan dan alleen met de nieuwe stempas. Een vervangende stempas is op twee manieren aanvragen:

  • Persoonlijk aanvragen
    Dit is mogelijk tot en met woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur op het gemeentehuis in Joure of bij onze servicepunten in Balk of Lemmer. Bij de aanvraag voor een vervangende stempas moet u zich kunnen legitimeren.
  • Schriftelijk aanvragen
    Door middel van een schriftelijk verzoek kunt u een vervangende stempas aanvragen. Het aanvraagformulier is hier te downloaden: Model J8 verzoek nieuwe stempas en moet op uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij gemeente De Fryske Marren binnen zijn.

Wanneer worden de stempassen en kandidatenlijsten bezorgd?

Bezorging stempassen

De bezorging van de stempassen staat gepland op donderdag 2 mei 2019. Landelijk is vastgesteld dat uiterlijk op 9 mei 2019 alle kiesgerechtigden in De Fryske Marren de stempas in de brievenbus moeten hebben.

Bezorging kandidatenlijsten

Op donderdag 9 mei 2019 worden de kandidatenlijsten met daarop het overzicht van de deelnemende partijen en alle namen van kandidaten waarop u kunt stemmen, huis aan huis verspreid.

Top