Iemand anders voor u laten stemmen

Als u op 23 mei 2019 niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een willekeurige kiezer in gemeente De Fryske Marren machtigen om namens u te gaan stemmen. Hieronder leest u de voorwaarden bij het stemmen bij volmacht:

 • elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen;
 • een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen;
 • u kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken;
 • als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij (een kopie van) een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven, zodat de gemachtigde dit aan de voorzitter kan laten zien;
 • voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Er zijn twee verschillende soorten machtigingen waardoor u iemand anders voor u kunt laten stemmen:

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

 • Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
 • Laat de persoon, die voor u gaat stemmen (de gemachtigde), ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 • Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing worden geregeld.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand machtigen die niet in gemeente De Fryske Marren woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hiervoor heeft u een formulier nodig, dat u kunt afhalen of aanvragen bij bureau verkiezingen of hier kunt downloaden: Model L8 Volmacht om te stemmen voor Europees Parlement.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Goed om te weten

 • Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven op de verkiezingsdag.
 • De schriftelijke volmacht kunt u aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.
 • Als iemand een andere persoon machtigt, kan hij vervolgens zelf niet meer stemmen.
Top