Contact

Hoe krijg ik meer informatie over verkiezingen?

Bij het bureau verkiezingen op het gemeentehuis in Joure kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen. Het bezoekadres is: Herema State 1, 8501 AA in Joure. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 14 05 14 (zonder kengetal).

Het e-mailadres voor de verkiezingen is verkiezingen@defryskemarren.nl.

Top