Bent u Europees burger en woont u in Nederland?

Bent u Europees burger en woonachtig in Nederland dan heeft u, als u voldoet aan de voorwaarden, stemrecht voor de Europees Parlementsverkiezingen.

Voorwaarden:

  • Niet-Nederlander en onderdaan van een andere EU-lidstaat;
  • op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) werkelijke woonplaats in Nederland;
  • op de dag van de stemming achttien jaar of ouder;
  • niet uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan u onderdaan bent.

Voldoet u aan de voorwaarden dan moet u zich registreren met één van onderstaande formulieren. Lees de uitleg op het formulier goed.

Wilt u weer stemmen in het land van herkomst voor de Europese verkiezingen?

Dan hoeft u niets te doen, tenzij u zich al eerder in Nederland heeft geregistreerd. Neem dan contact met ons op om de verklaring in te trekken.

Wilt u in Nederland stemmen en heeft u zich nog niet geregistreerd?

Print het formulier en stuur het formulier, met een kopie van uw legitimatiebewijs, naar:
Gemeente De Fryske Marren, afdeling Publiekszaken / verkiezingen
Antwoordnummer 2
8500 VB Joure

Britse nationaliteit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt uitgesteld tot in elk geval 12 april 2019. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk op de dag van de kandidaatstelling voor de Europees Parlementsverkiezing in Nederland nog lid zal zijn van de EU.

Heeft u de Britse nationaliteit en heeft u zich laten registreren als kiezer in Nederland, dan ontvangt u dus een stempas voor deze verkiezing.

Vertrekt het Verenigd Koninkrijk toch in de periode tussen 9 april en de verkiezingsdatum op 23 mei? En u heeft zich geregistreerd als kiezer in Nederland? Dan mag u als Brits burger stemmen op 23 mei.

Top