Werkzaamheden Nieuwe Langebrug in Sloten (17-12-2019)

Afbeelding van de brug in Sloten met brugwachter

Van maandag 6 januari 2020 tot en met vrijdag 15 maart 2020 vinden er renovatie- en onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Nieuwe Langebrug in Sloten. In deze periode is er geen bediening van de brug. Het wegverkeer ondervindt weinig hinder en kan (op de rijbaan) over de brug blijven rijden. Voor de scheepvaart geldt een tijdelijke stremming.

Uitvoering werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden onder andere de elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen van de brug en het bedienings- en besturingssysteem vervangen.