Lemmer: renovatie Friese Sluis (28-09-2020)

Afbeelding van de brug over de Friese Sluis in Lemmer

(Bron: provincie Flevoland)

Provincie Flevoland is momenteel bezig om alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen op te knappen. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is het duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen op veel plekken echt nodig is. Daarom is de provincie Flevoland gestart met het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’. In dit project komen de nieuwste inzichten over techniek samen met de eisen die we in deze tijd stellen aan bruggen en sluizen. 13 bruggen en 11 sluizen worden in 1 programma gemoderniseerd, zodat ze weer jarenlang meekunnen. Bruggen en sluizen zijn de onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland. Zowel over het water als via de weg.

De Friese Sluis is in 1940 in gebruik genomen en daarmee de oudste sluis in de Noordoostpolder. De sluis heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde, omdat het symbool staat voor het begin van de Noordoostpolder. Sinds 2002 is het sluiscomplex, net zoals het gemaal, ook een Rijksmonument. De sluis heeft een belangrijke functie in de vaarroutes naar en door de Noordoostpolder. De brug over de sluis is een belangrijke verbinding van de dorpen in de Noordoostpolder naar Lemmer en omgekeerd.

Donderdag 1 oktober starten de renovatiewerkzaamheden aan de Friese Sluis en de brug over de Friese Sluis.

Om de werkzaamheden aan de brug en de sluis goed uit te kunnen voeren is het nodig de brug en de sluis volledig te stremmen voor het wegverkeer en de scheepvaart. Voor fietsers, voetgangers en scootmobielen komt er een tijdelijke noodbrug. Omdat er veel aan de brug en de sluis gerenoveerd moet worden zijn hier 12 weken voor nodig. Net voor de kerst zijn de werkzaamheden afgerond. Onderaan deze tekst kunt u de Nieuwsbrief renovatie Friese Sluis Lemmer downloaden waarin meer informatie staat over de werkzaamheden, de bereikbaarheid van uw woon- en werkomgeving en waar u terecht kunt voor vragen.

Werkzaamheden hebben ook gevolgen voor buslijn 77

In verband met de werkzaamheden rijdt lijn 77 Emmeloord-Lemmer van 1 oktober tot en met 18 december 2020 niet tussen Rutten en Lemmer. Dit geldt ook voor de omgekeerde richting. Reizigers kunnen gebruik maken van een pendelbus tussen Lemmer en Creil.

Lees meer over de aangepaste dienstregeling op de website van OV Regio IJsselmond.

Meer informatie

Op de website van provincie Flevoland vindt u meer informatie over de renovatiewerkzaamheden.