Werk aan weg en water

 • Lemmer: wegwerkzaamheden Wielewei

  (23-06-2020)
  Afbeelding van kaart locatie Wielewei in Lemmer

  Vanaf woensdag 8 juli tot en met vrijdag 17 juli worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Wielewei in Lemmer. De werkzaamheden betreffen het aan weerszijden verbreden van de asfaltrijbaan door het aanbrengen van een puinverharding. De weg wordt verbreedt met circa 1,20 meter.

 • Joure, Langweer en Lemmer: afsluiting wegen i.v.m. uitbreiding horecaterrassen

  (18-06-2020)
  Terras in de Midstraat in Joure

  Op 1 juni mocht de horeca weer open. Op veel locaties is toestemming gegeven voor meer terrasruimte, zodat er voldoende ruimte is voor zitjes op 1,5 meter afstand. Daardoor zijn tot en met 30 september in Joure, Lemmer en Langweer enkele wegen afgesloten.

 • Lemmer: herinrichting en onderhoud Fluit

  (04-06-2020)
  Kaartje van werkzaamheden Fluit in Lemmer

  Vanaf maandag 8 juni vinden er werkzaamheden plaats aan de Fluit in Lemmer. De weg is deze periode in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

 • Joure: fietspad langs Langwarder Wielen gestremd

  (02-06-2020)
  Kaartje van traject werkzaamheden langs de Langwarderwielen bij Joure

  Van maandag 8 juni tot en met zondag 19 juli is het fietspad langs de Langwarder Wielen afgesloten. Wetterskip Fryslân voert in die periode werkzaamheden uit in verband met het oever- en kadeproject. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

 • Bantega: rioleringswerkzaamheden Middenweg

  (28-04-2020)

  In Bantega worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is er een omleiding voor doorgaand verkeer ingesteld, en is het soms zo dat u uw woning niet goed kunt bereiken. De aannemer informeert direct aanwonenden van de werkzaamheden over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele overlast. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden en geven we antwoord op een aantal vragen.

 • Echtenerbrug: aanleg fietspad en vernieuwing asfalt Krompad

  (23-04-2020)
  Overzichtskaart locatie werkzaamheden Krompad in Echtenerbrug

  Vanaf maandag 4 mei starten we met werkzaamheden aan het Krompad in Echternerbrug. Van de bestaande twee smalle fietspaden maken we één breder fietspad. Het pad aan de zuidzijde verdwijnt en het pad aan de noordzijde wordt verbreed tot 2,5 meter. Ter hoogte van Krompad huisnummer 11 verbreden we de bestaande weg om ruimte te maken voor het bredere fietspad. Dit deel wordt ook voorzien van nieuw asfalt. Daarnaast wordt de kom van Echtenerbrug aangepast: hier brengen we nieuw asfalt op de weg aan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Schagen Infra BV.

 • Goingarijp: rioleringswerkzaamheden It String

  (06-04-2020)
  Overzichtskaart rioleringswerkzaamheden It String in Goingarijp

  Van maandag 6 april tot zaterdag 27 juni vinden er rioleringswerkzaamheden plaats aan It String in Goingarijp. It String is tijdens deze werkzaamheden, in beide richtingen, afgesloten voor het verkeer.

 • Werkzaamheden Holsteinpad in Oosterzee

  (23-01-2020)
  Foto van het Holsteinpad in Oosterzee

  Binnenkort starten we met een aantal werkzaamheden aan het Holsteinpad in Oosterzee. Zo worden de bosschages langs de weg verwijderd, de bermen opgehoogd en wordt de weg opnieuw geasfalteerd. Hieronder leest u meer over de planning van de werkzaamheden.