Werk aan weg en water

Bekijk alle wegafsluitingen in Fryslân van gemeenten, provincie en andere instanties.

 • Rioleringswerkzaamheden in diverse kernen

  (14-06-2019)

  In de kernen Bakhuizen, Balk, Joure en Sondel gaan we enkele rioolstrengen relinen. Dit houdt in dat we hier in de bestaande buis een nieuwe kunststof buis plaatsen.

 • Rottum: fietspadverbreding

  (20-05-2019)
  Kaartje van werkzaamheden provincie Fryslân aan fietspad Rottum

  In week 21 (van 20 tot 25 mei) start Provincie Fryslân met de aanpak van het fietspad Heerenveen - Rottum. In week 26 en 27 storten we het beton verdeeld over 7 dagen. Fietsers kunnen in week 31 er weer langs.

 • Joure: bouwwerkzaamheden Houtmolenstraat

  (09-01-2019)

  Van 21 januari is de Houtmolenstraat (vanaf kruising De Merk/Midstraat tot aan parkeerterrein Lidl) in Joure afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met bouwwerkzaamheden (sloop en nieuwbouw) aan het pand De Merk 5. De werkzaamheden duren 10 maanden.