Voorlopig ontwerp bosaanplant Roazebosk

Tussen Joure en Scharsterbrug ligt het Roazebosk. Een klein bos dat decennia lang is doorkruist door snelweg A7. Door het nieuwe Knooppunt Joure is de snelweg verlegd en kan het bos weer in oude glorie hersteld worden.

Bestemmingsplan en inrichtingstekening

Om de bosaanplant mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het gebied krijgt dan een zogenoemde groenbestemming. Binnen deze groenbestemming is het mogelijk paden aan te leggen.

Een aanvullende inrichtingstekening geeft meer gedetailleerd weer hoe we het terrein van de voormalig snelweg gaan inrichten. Hierin wordt duidelijk waar de paden gaan lopen, waar de grondwal hetzelfde blijft en waar deze afgevlakt wordt. Ook is de nieuwe plek van het kunstwerk “Skip mei lading” van Ids Willemsma te zien.

Inspraak

Vanaf 18 september 2019 ligt het 'Voorlopig ontwerp Roazebosk' gedurende zes weken ter inzage. Iedereen kan in die periode een zienswijze indienen bij het college van B en W, Postbus 101, 8500 AC Joure. Graag hierbij vermelden: Zienswijze voorlopig ontwerp Roazebosk, uw naam, adres en handtekening.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze aanplant? Dan kunt u contact opnemen met Fiona Carpentier.

Hieronder kunt u alvast de inrichtingstekening zien.