Straatweg Noord Lemmer

Afbeelding van de Straatweg Noord in Lemmer

Het noordelijk deel van de Straatweg in Lemmer wordt opgeknapt.

Waarom een herinrichting?

Nu de werkzaamheden aan de N359 klaar zijn kunnen we aan de slag met de herinrichting. Er zijn veel redenen om de Straatweg op te knappen. Zo is de rijbaan in slechte staat, is er bijna geen groen meer en wordt er (te) hard gereden. De huidige inrichting is niet passend bij het gebruik, doordat er aan de weg wordt gewoond en er veel verkeer gebruikmaakt van de weg. Deze punten hebben we verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Het ontwerp in 3.5 minuut

We hebben in een video van 3.5 minuut de hoofdlijnen van het voorlopig ontwerp uitgelegd.

Vragen en antwoorden tijdens live uitzending 27 mei

Omdat een fysieke inloopbijeenkomst nu even niet kan, hielden we een digitaal alternatief. Tijdens een live uitzending op YouTube beantwoordden we alle vragen die zijn binnengekomen. Daarnaast geven we nog een verdere toelichting op het voorlopig ontwerp en de uitvoering. U kunt de uitzending hieronder terugkijken.

Een zienswijze indienen na 27 mei

Vanaf 27 mei heeft u vier weken de tijd om uw reactie, op het voorlopig ontwerp, in de vorm van een zienswijze aan ons te sturen. Dit kan op meerdere manieren.

  • Via een reactieformulier. U kunt het formulier downloaden via onze website en opsturen.
  • Via een brief gericht aan het college van b en w van gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC in Joure.
  • Per mail aan info@defryskemarren.nl. Wij verzoeken u in uw zienswijze te vermelden: “Zienswijze herinrichting Straatweg Noord”, zaaknummer 1940200006, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

De tekeningen zijn vanaf 27 mei op papier ook in te zien bij de balie van het gemeentehuis in Joure.  

Wat is een zienswijze?

Als u een zienswijze aan het college van B&W stuurt, laat u formeel weten wat u van een plan vind. In dit geval dus van het voorlopig ontwerp. Dat kan zowel positief als negatief zijn. De zienswijzen die binnenkomen, worden bij het vaststellen van het definitieve ontwerp beoordeeld en afgewogen. 

De vragen die zijn ingestuurd voor de uitzending op YouTube worden niet behandeld als zienswijzen.