Projecten

In de gemeente wordt op veel plekken tegelijk gewerkt aan plannen en projecten. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest opvallende projecten in uw buurt. 

Brug Wyldehoarne

De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen.

Herinrichting Plattedijk en omgeving

We werken op dit moment aan plannen voor het opwaarderen van de openbare ruimte tussen Strand Lemmer en het recent opgewaardeerde Stationsplein.

Heropening azc Balk

In Balk is een azc gerealiseerd. De opvanglocatie biedt plaats aan 400 asielzoekers. Het huidige azc in Balk is een geschikte locatie en kan nog tot uiterlijk 17 maart 2022 gebruikt worden.

Klimaat

Het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen in de omgeving. Op deze pagina houden we u op de hoogte van hoe wij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering én laten we u zien wat u zelf kunt doen.

Centrum Terherne

Het centrum van Terherne vraagt om een nieuwe inrichting.

Lemmer - Poort van Zuidwest-Friesland

We willen samen met inwoners, ondernemers en bezoekers in gesprek gaan over de 'beleving' van Lemmer.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving.

Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk.