Projecten

In de gemeente wordt op veel plekken tegelijk gewerkt aan plannen en projecten. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest opvallende projecten in uw buurt. 

Brug Wyldehoarne

De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen.

Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk.

Heropening azc Balk

In Balk is een azc gerealiseerd. De opvanglocatie biedt plaats aan 400 asielzoekers. Het huidige azc in Balk is een geschikte locatie en kan nog tot uiterlijk 17 maart 2022 gebruikt worden.

Herinrichting Plattedijk en omgeving

We werken op dit moment aan plannen voor het opwaarderen van de openbare ruimte tussen Strand Lemmer en het recent opgewaardeerde Stationsplein.

Renovatie Lutskade Balk

Een deel van de historische Lutskade in Balk wordt gerenoveerd waarbij in 2020 het deel van de kademuur, tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug, volledig wordt vervangen.

Klimaat

Het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen in de omgeving. Op deze pagina houden we u op de hoogte van hoe wij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering én laten we u zien wat u zelf kunt doen.

Camping Lemmer

Onze gemeentelijke camping in Lemmer voldoet niet meer aan de veiligheids- en kwaliteitswensen van deze tijd. De locatie is uniek en blijft bij uitstek geschikt voor recreatie. Er zijn vier toekomstscenario’s in beeld gebracht, waaruit een keuze zal worden gemaakt.

Boslust Balk

Ten zuiden van Balk ligt de ontwikkellocatie Boslust. Het gebied bestaat uit twee delen: Boslust Noordoost en Boslust Noordwest. Boslust Noordoost wordt binnenkort ontwikkeld.