Projecten

In de gemeente wordt op veel plekken tegelijk gewerkt aan plannen en projecten. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest opvallende projecten in uw buurt. 

Gaswinning

In april 2015 heeft de gemeenteraad al besloten dat geen medewerking wordt verleend aan proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden.

Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk.

Burgemeester Krijgerplein Lemmer

Op het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer is op de plek waar vroeger het gemeentekantoor stond een grasveld. Op die locatie komen winkels en woningen.

Lemmer - Poort van Zuidwest-Friesland

We willen samen met inwoners, ondernemers en bezoekers in gesprek gaan over de 'beleving' van Lemmer.

Lelystad Airport

Om Schiphol meer ruimte te geven, worden Eindhoven en Lelystad Airport uitgebreid.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving.

Havenkwartier Balk

In 2017 maken wij een begin met de aanleg van een passantenhaven in het zogenaamde Havenkwartier van Balk.

Herinrichting De Brink in Oudemirdum

De Brink in Oudemirdum is een pleisterplaats voor veel toeristen en wordt binnenkort opnieuw ingericht.

Centrum Terherne

Het centrum van Terherne vraagt om een nieuwe inrichting.

Broek-Zuid

In Broek willen wij een nieuwe wijk aanleggen. Op deze pagina houden we u op de hoogte over de voortgang.

Zuiderzeestraat en omgeving

Samen met Lyaemer Wonen doen we een haalbaarheidsonderzoek naar wat de mogelijkheden zijn voor wijkvernieuwing in de Zuiderzeestraat en omgeving in Lemmer.

Leeuwarden-Fryslân 2018

Het jaar 2018 staat in het teken van Leeuwarden-Fryslân 2018, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Dat beperkt zich niet alleen tot onze provinciehoofdstad, maar strekt zich uit over de hele provincie Friesland.