Project ‘Debating European Democracy’

Europe for citizens

Het project/evenement in Medias vindt plaats van dinsdag 8 tot en met 10 mei. Let op: de heenvlucht naar Medias is op maandag 7 mei. De terugvlucht is op donderdag 10 mei. Samen met jongeren uit Dąbrowa Górnicza (Polen), Sopron (Hongarije) en Medias (Roemenië) ga je onder andere in gesprek over hoe jij de burgerschap van de Europese Unie voor je ziet, de noodzaak en het belang van Europese instituties (met in het bijzonder het Parlement) en de Europese toekomst.

Enkele programmaonderdelen:

  • Deelname aan debatten (onder andere met online streaming).
  • Deelname aan verschillende workshops.
  • Bezoeken van toeristische attracties in het noordelijke gedeelte van de stad Sibiu.

Goed om te weten is dat de kosten voor de accommodatie (in Medias), het eten en drinken en alle andere onkosten die worden gemaakt tijdens het programma van het project in Medias worden gefinancierd. Ook de vervoerskosten worden volledig betaald. Toch kan het handig zijn dat je zelf een (klein) geldbedrag meeneemt wanneer je zelf iets (buiten het programma om) wilt kopen, bijvoorbeeld een souvenir uit Roemenië.

Meer informatie over de inhoud van het project, waaronder de doelstellingen, vind je ook op de website van European Commission op de webpagina ‘Europe for Citizens Programme’.

Deelname project DED

Wanneer je graag wilt meedoen aan het project is het van belang dat je:

  • toestemming hebt van je school / het schoolbestuur;
  • toestemming hebt van je ouders en/of verzorgers;
  • in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs;
  • woont in gemeente De Fryske Marren;
  • tussen de 16-19 jaar bent.

Over de stedenband Joure-Medias

Het draagvlak voor de stedenband met Medias is ontstaan uit activiteiten die de toenmalige stichting Skarsterlân-Roemenië daar heeft opgezet. In 1996 is er officieel door de beide gemeenten besloten om een stedenband tussen Joure en Medias aan te gaan. De stedenband wordt gekenmerkt door veel inzet vanuit de gemeente op het gebied van kennisoverdracht, het opzetten van een vuilophaaldienst en het leveren van twee vuilniswagens in Medias. Naast het zenden van hulpgoederen in de eerste jaren, heeft de stichting vele initiatieven ontwikkeld voor uitwisselingen en stages. Er zijn binnen en buiten de samenleving veel instanties die hier aan meegewerkt hebben of nog meewerken. Op die manier zijn inmiddels vele contacten ontstaan tussen inwoners van beide gemeenten. De contacten over en weer kenmerken zich ook door de vele uitwisselingen die er in het verleden plaatsvonden en nog altijd zullen plaatsvinden.

Medias heeft, naast de stedenband met Joure, stedenbanden met  Dąbrowa Górnicza (Polen) en Sopron (Hongarije). Vandaar dat je tijdens het project ook zult kennismaken én optrekken met jongeren uit deze steden.

Meer informatie

Heb vragen en/of wil je graag meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Jildou Brouwer, via telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal) of via ons contactformulier.