Veelgestelde vragen over de omvormingen

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

We hebben de meest gestelde vragen over de omvormingen verzameld.

Gaat de gemeente echt 10.000 bomen kappen?

Het is goed om te weten dat de gemeente niet als doel heeft om duizenden bomen te kappen. We hebben in de notitie omschreven dat we werken aan een gezond bomenbestand. Daarom gaan we tijdens de omvormingen alleen bomen kappen die:

  • te dicht op elkaar staan;
  • ziek, dood of anderszins onveilig zijn;
  • onevenredig duur in onderhoud zijn.

Op basis ven steekproeven in het huidige bomenbestand verwachten we dat zeker 5.000 bomen aan deze criteria voldoen. Op speciale bomenkaarten laten we per dorp zien welke bomen gekapt gaan worden.

Kan ik bezwaar maken?

Tegen de notitie of bezuinigingen kunt u geen bezwaar maken. Die staan vast. Vindt u dat er een bijzondere of onvoorziene reden is om een omvorming niet door te voeren, dan kunt u dat altijd aangeven aan de gemeente en/of bij plaatselijk belang (indien van toepassing in uw woonplaats). U kunt voor vragen hierover ook terecht bij de dorpencoördinator van de gemeente.

Hoe komt het groen in mijn straat er uit te zien?

Per plaats maken we overzichtskaarten: een bomenkaart en een omvormingenkaart. Hierop kunt u per groenperk - dus ook voor uw eigen buurt - zien of het perk wordt aangepast naar gras of naar andere beplanting of dat het perk blijft zoals het is.

De tekeningen worden naast onze website ook gedeeld met (indien van toepassing) het plaatselijk belang in uw woonplaats.

Vlak voordat we beginnen aan de werkzaamheden in uw straat, ontvangt u van ons een brief waarin we de werkzaamheden en planning aankondigen.

Kan ik zelf ook het groenonderhoud uitvoeren?

Wilt u als buurt/straat zelf het groen gaan onderhouden? Het indienen van een initiatief voor zelfbeheer kon voor Joure tot en met 31 december 2016. De gemeente beoordeelt deze initiatieven. De werkzaamheden die in zelfbeheer worden uitgevoerd zijn op basis van vrijwilligheid en worden niet vergoed. De bomen blijven in gemeentelijk beheer in verband met veiligheid en specialisme.