Wedstrijdvelden vanaf 1 september bespeelbaar (08-08-2018)

Dit item is verlopen op 31-08-2018.
Afbeelding sportveld

Door de aanhoudende hitte en droogte heeft gemeente De Fryske Marren besloten om de wedstrijd,- en trainingsvelden een paar weken later open te stellen voor gebruik. Door de droogte zijn er op de velden momenteel veel bruine vlekken aanwezig en groeit er veel klaver en andere soorten grassen die niet geschikt zijn voor een gesloten mat. Ook is het ingezaaide gras nauwelijks gegroeid waardoor er kale plekken zijn ontstaan. De trainingsvelden zijn sinds 20 augustus weer bespeelbaar. De wedstrijdvelden zijn vanaf 1 september klaar voor gebruik. Voor de kunstgrasvelden heeft dit geen gevolgen.

Verlenging onderhoud velden

Op dit moment is geconstateerd dat de velden er niet goed bij liggen. De velden zijn in de maand juni en juli allemaal ingezaaid met gras, maar dit is nauwelijks gegroeid door de langdurige droogte. Door de periode van onderhoud aan de velden te verlengen, is er extra tijd om opnieuw in te zaaien en te bemesten. Ook krijgen de velden op die manier extra tijd om zich te herstellen, zodat er in het najaar weer volop gesport kan worden op stabiele- en veilige sportvelden. De sportverenigingen en de KNVB zijn hierover geïnformeerd.