Nieuwjaarsbijeenkomst De Fryske Marren druk bezocht (03-01-2018)

Dit item is verlopen op 28-01-2018.

Woensdagavond was de nieuwjaarsbijeenkomst van gemeente De Fryske Marren. Op deze bijeenkomst proostten we op het nieuwe jaar. Naast de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Fred Veenstra, werden er ook twee prijzen uitgereikt. De eerste Kultuerpriis De Fryske Marren is gewonnen door Kunstkring Gaasterland. De prijs voor de beste oudjaarsviering ging dit jaar naar het dorp Doniaga (foto).

Toespraak Fred Veenstra

dêr stean ik
mei myn beide lofterhanne
en sjoch ta
hoe’t de mitselders de muorren sette
it timmerfolk de spanten slacht
de dekkers de pannen lizze
en hoe’t it mei-inoar in hûs wurdt

hoe moat ik sokke lju bewize
dat ik fan wurden
wol in wrâld bouwe kin

Na dit gedicht van Reinder van der Leest wil ik natuurlijk in de eerste plaats iedereen hier aanwezig en alle Fryske Marders, een goed en gezond 2018 wensen. Folle lok en seine. Mooi dat we zo samen het nieuwe jaar, en ik denk een bijzonder jaar, kunnen beginnen.

Waarom dit gedicht?

Het is één van de 16 gedichten die sinds kort op een banner langs de Luts in Balk staat. En dit gedicht sprak mij aan. Niet alleen omdat ik zelf twee linkerhanden heb en het dus ook vaak van woorden en taal moet hebben, maar vooral vanwege het feit dat dit gedicht wijst op verschillende talenten die we hebben en dat we een huis alleen samen kunnen bouwen. Net als we een gemeente alleen maar samen kunnen bouwen. Het gaat om het grotere wij en niet om het bredere ik, om onze Koning te citeren.

We hebben weer samen op een goede manier oud en nieuw gevierd. Politie en brandweer hebben het vrij rustig gehad. Helaas eindigde de nacht met een forse brand in de manege Gaasterland. De relatieve rust gold overigens in het algemeen voor heel 2017. We zien bijvoorbeeld het aantal inbraken afnemen. Ook het aantal uitrukken van de brandweer bleef beperkt. Wel waren er enkele branden, in Vegelinsoord en Sint Nicolaasga die forse impact hadden, o.a. door een dodelijk slachtoffer. De politie heeft het wel steeds drukker, en dat geldt ook voor onze eigen mensen, met de overlastgevende personen. Verwarde mensen die in hun omgeving veel onrust teweeg brengen. Dat vraagt de komend tijd om een strakkere aanpak met meer wettelijke mogelijkheden om in te grijpen,[ ook als iemand niet direct eigen of andermans gezondheid in gevaar brengt.]

De Fryske Marren bestaat nu vier jaar. Als raad, college en ambtelijke organisatie én als gemeente met de inwoners bouwden we vorig jaar verder aan onze gemeente. Vier jaar is kort, maar we staan er goed voor. De accountant en de externe bezwarencommissie zijn meer dan tevreden, onze buitendienst is de eerste in de provincie die volledig gecertificeerd is als het om veilig werken gaat. Uit benchmarks blijkt dat we niet teveel personeel hebben, op een aantal onderdelen zelfs te weinig, en de medewerkerstevredenheid is prima.

Allemaal goede scores, maar wat merkt u daarvan?

Eind vorig jaar hebben we als raad en college een belronde gehouden waarbij vele tientallen inwoners zijn benaderd met een aantal vragen. En het moet gezegd, ook hier over het algemeen heel positieve reacties. Dat is ook het signaal dat ik opvang bij de vele bezoeken die ik afleg. Veel mensen zijn tevreden. Dat sluit aan bij de resultaten van het onderzoek van het SCP dat twee weken geleden verscheen. In de “Sociale staat van Nederland” wordt geconcludeerd dat 85% van de mensen vindt dat ze in welvaart leven. En 85% is gelukkig. 80% vindt dat de democratie goed werkt en de steun voor de opvang van vluchtelingen is gegroeid. De boze burger heerst minder dan gedacht. En heel veel mensen doen aan vrijwilligerswerk. Dat blijkt ook uit het feit dat er maar liefst 18 inwoners van onze gemeente in 2017 een Koninklijke Onderscheiding mochten ontvangen vanwege hun inzet voor de samenleving.

Ik denk dat er, objectief gezien ook bij ons genoeg reden tot tevredenheid kan zijn als je ziet wat er allemaal is gerealiseerd in de afgelopen tijd. Kijk naar de centra van Lemmer en Joure, wat een verandering. Er zijn heel veel nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld; een enorm karwei. Kijk naar wat er gebeurd is op het terrein van de zorg en het sociaal domein. We hebben een kindpakket, en praktijkondersteuners GGZ bij de huisartsen. De Wurkjouwer is ook geïntroduceerd in Balk en Lemmer zodat we mensen zo snel mogelijk vanuit een uitkering weer naar werk begeleiden. We zijn er in geslaagd om de bewoners van het azc in Balk op een goede manier op te vangen en in contact te laten komen met Balk en omgeving. Het slaapfestival in juli was een prachtig hoogtepunt. We voldoen ruim aan onze taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Gelukkig kunnen we iedereen die op De Fryske Marren is aangewezen een plek geven. In veel dorpen lukt dat op een prima manier. En wanneer ik onze nieuwe inwoners na hun inburgeringstraject tot Nederlander mag naturaliseren hoor ik mooie verhalen over integratie en nieuwe kansen door opleiding en werk.

We doen veel op het terrein van digitale media, maar ik ben blij dat we ook weer konden beginnen met een papieren informatiebulletin. Hoewel de aanloop politiek niet van een leien dakje ging verwacht ik dat onze eigen uitgave, als onderdeel van een eveneens nieuw maandblad, al snel voor veel inwoners een vertrouwde uitgave wordt. Na jaren van voorbereiding ging het dit jaar heel hard met de aanleg van het nieuwe Knooppunt Joure. Wat een mooi feest hebben we daar gevierd toen de rotonde één dag alleen nog voor voetgangers toegankelijk was. Nu de economie weer flink is aangetrokken merken we dat. Het aantal inwoners dat is aangewezen op de bijstand is met 10% gedaald. De kavelverkoop voor woningen is afgelopen jaar enorm gestegen, en ook de verkoop van bedrijfsterreinen zit duidelijk in de lift; er is in totaal 5 ha. over de toonbank gegaan.

En het aantal inwoners stijgt trouwens ook, we zijn nu met bijna 52.000 De Fryske Marders. 

Er is vier jaar gebouwd aan een nieuwe gemeente en het gaat goed. Dat durf ik best zo te zeggen. We hebben soms, zo schreef ik in een blog, de neiging om ons handelen te laten beïnvloeden door hele kleine groepjes of individuen, de roppers en de razers, die er een genoegen in scheppen om die fouten enorm uit te vergroten, maar daarmee doen we ons zelf onrecht. Ik denk dat we als gemeentebestuurders soms ook maar gewoon moeten zeggen hoe we over volkomen onterechte kritiek denken. Het gaat goed. Natuurlijk is dat niet over de volle linie het geval, maar er is volop reden om meer dan tevreden te zijn. En waar we dat niet zijn, of waar onze inwoners dat niet zijn, is er werk aan de winkel. Want nog niet álle mails en brieven worden binnen de normtijd afgehandeld. En de gemeente is nog niet overal weer bij de tijd. Vanaf dit voorjaar wordt het centrum van Balk aangepakt, in Lemmer moet nog een mooi gebouw aan het Burgemeester Krijgerplein verschijnen, we moeten verder met onze Omgevingsvisie, enzovoort. Maar dat is werk voor 2018. Dat wordt een bijzonder jaar zei ik eerder.

Daarbij doel ik op in ieder geval twee gebeurtenissen. De gemeenteraadsverkiezingen. Het is zomaar 21 maart. Dan kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Partijen zijn druk met de voorbereidingen bezig. Kandidatenlijsten en programma’s zijn bekend of worden dat snel. Een nieuwe partij schreef zich in. Negen partijen gaan dus strijden om de gunst van de kiezer. Ik hoop dat het een mooie en faire campagne, of, zo u wilt, verkiezingsstrijd wordt. Waarbij het vooral om de inhoud moet gaan. En die inhoud moet kloppen. Suggestie als waarheid presenteren zou niet moeten kunnen.  Is het een idee om de lokale pers te vragen als fact-checkers op te treden?

En natuurlijk Culturele Hoofdstad. We beseffen ons denk ik nog nauwelijks wat de impact van LF2018 zal zijn. Maar wanneer het feest over drie weken echt losbreekt kunnen we er niet meer onderuit. Een jaar lang heel veel activiteiten, cultureel, cultuurhistorisch, sportief en nog veel meer. Bestaande activiteiten, en ook heel veel nieuwe. We hebben er een aantal kort voor u op een rij gezet. Ze komen langs op de schermen.

Op 26 januari gaan we verhalen vertellen. In de musea, in het Woudagemaal en op andere plaatsen vertellen we verhalen aan elkaar. Iedereen kan meedoen, zelf vertellen of luisteren. Het jaar begint met 2018 verhalen. Er zijn al heel veel informatiepunten waar u alles te weten kunt komen over LF2018.

 • In Sloten organiseert Dirk Hakze de Colorfield Performance. Met heel veel schilders wordt één groot landschapskunstwerk gemaakt.
 • Lemmer doet mee aan Under de Toer. In acht concerten laten 300 musici horen wat de Lemster toer in de afgelopen 300 jaar heeft gezien.
 • Sloten en Gaasterland doen mee aan het St. Odulphuspad. Er is een wandelroute van 260 km door het gebied. Bezinning, landschap en cultuurhistorie zijn de kernbegrippen.
 • Ook in Sloten, onze eigen culturele hoofdstad, een groot historisch spektakel.
 • Lûd in het Rijsterbos wordt echt bijzonder. Sound-art. Vijftien kunstenaars gaan schilderen met geluid.
 • Bijna het hele jaar kunnen we in Museum Joure genieten van Printkeunst.
 • En we hebben KeunstenKeur met eigen activiteiten.
 • In de zomer brengt Een Brug slaan met locatietheater een ode aan het water. O.a. in Balk.
 • Wie kent Tommy van The Who niet? Deze zomer in Joure opnieuw te zien.
 • In het Tsjûkemar een heel bijzonder theaterspektakel. Alleen de reis er naar toe wordt al een belevenis.
 • Er is meer rond het Tsjûkemar. De dorpen en hun kunstenaars presenteren zich.
 • En Lemmer doet natuurlijk iets met het schippersverleden.

Zomaar een greep uit de projecten. Er komt vast nog meer. We gaan het hele jaar genieten van kunst. Van het feit dat kunst mensen samenbrengt, je aan het denken zet en je verder brengt. Maar, en dat hoeven we niet te ontkennen, integendeel zelfs, cultuur en culturele evenementen trekken ook mensen en dat is goed voor de middenstand, de horeca en de recreatiesector. Er zullen behalve de vaste gasten nieuwe toeristen en cultuurliefhebbers komen. Laten we ze gastvrij ontvangen en met zijn allen ons verhaal vertellen, het verhaal van De Fryske Marren, onze gemeente die kleurrijk, actief en noflik is en waar we de dingen samen doen. Om oan elkoar witte te litten wat wy allegearre yn hûs hawwe yn ûs gemeente as it om kultuer, en speciaal de Fryske kultuer giet, hawwe wy as gemeente in priis ynsteld. Wethâlder fan Kultuer Durk Durksz sil no it wurd krije om dy priis foar de earste kear út te rikken.

Uitreiking Kultuerpriis De Fryske Marren door wethouder Durk Durksz.

Dat was de eerste prijs voor vandaag. We komen zo bij de tweede. We kunnen met een overheersend goed gevoel terugkijken op 2017. En we gaan met ambitie en vol goede verwachtingen naar 2018.

De Fryske Marren bestaat vier jaar. De opbouwfase laten we nu achter ons. We moeten verder. Ons verhaal moet kleur op de wangen krijgen. We kunnen, nu we samen het huis hebben gebouwd, werken aan de inrichting. Hoe zien we onze gemeente en onze mienskip over 10 of 15 jaar? Dit jaar gaan we werken aan onze omgevingsvisie, aan de recreatievisie, aan het onderbrengen van de sociale wijkteams in onze eigen organisatie, aan het verder vormgeven van onze lokale democratie. Kortom, er is genoeg te doen. En het is nodig ambities te hebben. Want, om Freek de Jonge te citeren: ”wat blijft er over van een wereld zonder geloof in goed en beter.” En het bijzondere van 2018 is dat we dat we onze ambities waar willen maken met een nieuwe gemeentesecretaris die we binnenkort gaan werven, maar ook met de nieuwe gemeenteraad die op 21 maart wordt gekozen en een nieuw college van BenW dat er vervolgens zal komen. Politiek, cultureel en inhoudelijk belooft het een mooi jaar te worden. Ik heb er zin in.

Daar gaan we zo het glas op heffen, maar eerst is er nog de tweede prijs van vanavond. Die voor de prettigste oudejaarsviering. De zes ingebrachte ideeën waren goed, maar misschien niet zo wereldschokkend. Overal is het basisidee om er samen een gezellig feest van te maken. En dat werkt hebben we gemerkt. Eén inzending stak er dit jaar bovenuit. Omdat het een feest voor het hele dorp is en door de manier waarop het werd aangedragen. Een heus werkstuk, met een gedicht erbij. De jury was er van onder de indruk en was unaniem. Dúnegea wint de prijs!

Terugkijken

We hebben de nieuwjaarstoespraak en prijsuitreikingen ook opgenomen. U kunt de opname terugvinden op ons YouTube kanaal en hieronder.