Meer communicatie met gebieden onder vliegroutes Lelystad Airport (24-04-2017)

Dit item is verlopen op 21-08-2017.
Lelystad Airport

Er is recent een bestuurlijk overleg geweest tussen staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (verantwoordelijke bewindsvrouw) en een bestuurlijke delegatie bestaande uit drie provincies (Friesland, Overijssel en Drenthe) en een aantal gemeenten. Wij hebben ons hierbij door de provincie laten vertegenwoordigen.

In het overleg heeft de staatssecretaris nogmaals laten weten dat de vliegtuigen in principe niet onder de 6000 voet (1.800 meter) vliegen, dit geldt ook bij doorgroei en aanpassing van het luchtruim. Ook voor de wachtruimtes geldt dat er niet onder de grens van 6000 voet gevlogen wordt, tenzij dit nodig is vanwege de veiligheid.

De staatssecretaris heeft aangekondigd de procedure die nodig is voor de herindeling van het luchtruim per direct te starten en de regio hier actief bij te betrekken. De verwachting is dat de procedure een aantal jaren in beslag neemt. Een mogelijke uitkomst van de herindeling van het luchtruim is dat er in de toekomst hoger wordt gevlogen. Verder zijn nadere afspraken gemaakt over de communicatie met de gebieden waarover de vliegtuigen gaan vliegen. De staatssecretaris gaf aan de communicatie met de gebieden onder de aan- en uitvliegroutes te willen intensiveren, zowel aan de Alderstafel met de regionale bestuurders als daarnaast in de betrokken gebieden.

Wij zijn blij met de toezeggingen van staatssecretaris Dijksma en zullen de ontwikkelingen actief blijven volgen.