Illegale ligplaats boot in Goingarijp (01-11-2019)

Dit item is verlopen op 15-11-2019.
afbeelding bootje Goingarijp

Al geruime tijd ligt er een boot aan de Lykfeart in Goingarijp, met de naam ‘De jonge Orancia’. De eigenaar van dit vaartuig is niet bekend en de ligplaats is illegaal ingenomen. Omdat van dit vaartuig de rechthebbenden / eigenaar niet bekend is, dient deze publicatie als algemene mogelijkheid voor de rechthebbenden / eigenaar om verwijdering te voorkomen.

Bent u de eigenaar?

Wanneer u de eigenaar bent van deze boot, dan moet u de boot vóór 14 november 2019 van de ingenomen ligplaats verwijderen en verwijderd houden. Na deze termijn zal de gemeente het betreffende vaartuig verwijderen. Eigenaren kunnen het bezit alleen terugkrijgen tegen betaling van de gemaakte kosten van berging en opslag. U  moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de boot bent.

Meer weten?

De volledige versie van deze kennisgeving is tevens aangeplakt op de boot. Heeft nu nog vragen kunt u contact opnemen met Laurens Potijk via telefoonnummer 14 05 14 of mail via info@defryskemarren.nl