Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan! (06-10-2020)

carbidschieten

Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u toestemming aanvragen bij onze gemeente voor een locatie. In verband met corona vragen wij u dit jaar aanvullend om een draaiboek aan te leveren vanwege de veiligheid. In dit draaiboek beschrijft u op welke manier er tijdens het carbidschieten met de (geldende) coronamaatregelen rekening wordt gehouden. U kunt de locatie tot 1 november digitaal bij ons aanvragen.

Draaiboek aanleveren bij aanvraag

We leven momenteel – vanwege corona - in een bijzondere tijd waarin het extra nodig is om goed op onszelf en elkaar te passen. Als gemeente willen we er graag voor zorgen dat het traditionele carbidschieten ook dit jaar weer op een veilige manier door kan gaan. Daarom vragen we dit jaar iets extra’s van u als aanvrager, namelijk: een draaiboek waarin u duidelijk maakt hoe u de 1,5 meter en andere geldende maatregelen naleeft tijdens het carbidschieten.

Aanvragen locatie kan tot 1 november!

Het aanvragen van de locatie kan nog tot 1 november 2020 via www.defryskemarren.nl/carbid. Om het u wat gemakkelijker te maken, vindt u hier ook een voorbeeld van een draaiboek. Vervolgens  beoordelen wij de aangevraagde locatie en het aangeleverde draaiboek. Aanvragen die wij later ontvangen nemen wij niet meer in behandeling. Vraag uw locatie dus tijdig bij ons aan.

Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een locatie te melden bij de gemeente.
U heeft daarmee niet automatisch toestemming. Onze beoordeling ontvangt u uiterlijk 15 november.

Waar moet u rekening mee houden?

Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen moet u zich onder andere aan de volgende regels houden:

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar;
  • het toevoegen van een volledig ingevuld coronadraaiboek is dit jaar verplicht;
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen;
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
  • van de locatie wordt een plattegrond en foto/uitdraai google earth of google maps meegestuurd;
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing;
  • de aanvrager is goed bereikbaar in verband met controle. Dit geldt zowel voor, tijdens als na het carbidschieten.

De legeskosten bij toekenning van de gevraagde locatie voor carbidschieten zijn € 50.

Voorwaarden carbidschieten

In 2019 heeft burgemeester Fred Feenstra gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in de gemeente vastgesteld. Alle regels leest u terug in de nadere voorschriften carbid schieten.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het aanvragen van een locatie of over het aan te leveren draaiboek? Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van omgeving via telefoonnummer 14 05 14.