Belangrijke stap gezet voor een Brûsplak in Joure (19-12-2019)

Dit item is verlopen op 31-01-2020.

Initiatiefnemers van It Lokaal en medewerkers van de gemeente De Fryske Marren hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan de huisvesting van sociale en culturele verenigingen in Joure. Doel was om samen te komen tot een duidelijke opdracht. Deze opdracht is verwoord in het Kerndocument Brûsplak Joure. Het vormt de basis voor de verdere uitwerking van het initiatief om te komen tot een culturele en sociale ontmoetingsplek in Joure en geeft de kaders en uitgangspunten voor de huisvesting weer. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het Kerndocument Brûsplak Joure en ingestemd met de voortzetting voor de volgende fase van het initiatief van It Lokaal.

Brûsplak in Joure

It lokaal vertegenwoordigt een groot aantal sociale en culturele verenigingen in Joure. Al geruime tijd wordt gezocht naar geschikte huisvesting voor deze verenigingen omdat de huidige huisvesting niet meer voldoet. In mei 2019 is in een bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van het It Lokaal gesproken over de  mogelijkheid om als initiatiefnemers en gemeente meer samen te werken. De initiatiefnemers verwoordden naast het meer praktische punt van huisvesting een bovenliggend doel.

Tjitske Stegenga van It Lokaal: “Wy wolle in Brûsplak foar de mienskip fan De Jouwer. Dêrby stiet sintraal dat minsken elkoar moetsje, der ferbining ûntstiet en dat talint de mooglikheid krijt om te ûntwikkeljen. Wy fine it wichtich dat eltsenien meidwaan kin. Meiïnoar soargje wy foar kreativiteit en fersterkje wy elkoar.”

Intensief proces

Wethouder Roel de Jong: “Het is prachtig om te zien hoe de initiatiefnemers intensief met elkaar aan de slag zijn gegaan om gezamenlijk hun ambities te verwoorden op een wijze die past bij hoe wij als gemeente willen werken. Wij willen de initiatiefnemers graag bij het vervolgproces ondersteunen, zodat ze tot een gedegen en gedragen plan voor een Brûsplak in Joure kunnen komen.”

Het vervolg

Nu het doel, de functies, activiteiten, kaders en uitgangspunten door de projectgroep zijn bepaald kunnen zij vervolgstappen zetten om te bepalen op welke wijze het doel het beste bereikt kan worden. Daarbij wordt allereerst onderzoek gedaan naar het draagvlak onder verenigingen en partijen en een programma-opzet gemaakt. Vervolgens wordt onderzocht welke huisvesting en organisatievorm daar het beste bij past. De projectgroep verwacht halverwege 2020 een voorstel te kunnen doen aan de gemeenteraad.

Te downloaden: