Aanmelden voor de takkenroute kan tot en met 9 november (01-11-2018)

Dit item is verlopen op 10-11-2018.
bundeltje takken

Het is tijd voor de ‘takkenroute’. Twee keer per jaar halen we als gemeente takken gratis bij u op. We rijden de takkenroute van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november. Dit staat ook vermeld op uw afvalkalender. U kunt zich tot en met 9 november telefonisch aanmelden op nummer 14 05 14. 

Hoe biedt u de takken aan?

Na aanmelding halen we de takken tussen maandag 19 en vrijdag 23 november bij u thuis op. We vragen u om de takken in gebundelde bosjes aan te bieden:

  • Plaats de takkenbundels zo dicht mogelijk bij de weg ter hoogte van eigen erfgrens
  • Maximaal 1,5 m3 (ongeveer een kleine aanhangwagen)
  • Maximaal 1 week voordat de takken worden opgehaald, mogen de takken aan de weg liggen.

Ook kunt u grof groenafval en takken altijd gratis naar het milieuterrein brengen.