Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Ondernemers: maatregelen vanaf 14 oktober 2020

  (23-10-2020)
  Afbeelding mensen op terras

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Hieronder vindt u nog een keer de aangescherpte maatregelen.

 • Bent of kent u de eigenaar van deze aanhangwagen?

  (23-10-2020)
  Afbeelding van aanhangwagen in de Fregat in Lemmer

  Al geruime tijd staat er een aanhangwagen gestald aan de Fregat in Lemmer, ter hoogte van huisnummer 50. De eigenaar van deze aanhangwagen is niet bekend.

 • Nieuwe impuls voor stad Sloten

  (22-10-2020)
  Afbeelding stad Sloten

  De stad Sloten krijgt binnenkort een impuls op meerdere plekken in het centrum. Een goede samenwerking - met inwoners van en verenigingen uit de stad - zorgde voor een mooi breed gedragen plan voor de herinrichting van het Van der Walplein in Sloten. Niet alleen het Van der Walplein krijgt een upgrade. Ook het oorspronkelijke jaagpad wordt in ere hersteld. Daarnaast komt er een passantenaanlegsteiger voor sloepen en kleine bootjes en wordt er een regenwaterriool aangelegd.

 • Onderzoek naar haalbaarheid voorkeurslocatie nieuwbouw basisscholen Sint Nicolaasga

  (22-10-2020)

  Dalende leerlingenprognoses en een groot aantal schoolgebouwen van zo’n 40 jaar oud, maken dat renovatie of nieuwbouw van scholen in onze gemeente nodig is. Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat kinderen in de gemeente goed onderwijs kunnen volgen en dat de scholen toekomstbestendig zijn.

 • Geen onnodig autoblik in centrum Langweer

  (19-10-2020)
  De Buorren in Langweer

  Het centrum van Langweer wordt een stuk minder blikkerig. Na een succesvolle proef in 2019 wil het college van B&W het toeristische gebied rondom de Buorren permanent autoluw maken. Het dorpshart is voortaan alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Daarnaast wordt er voor dat bestemmingsverkeer een blauwe zone ingesteld. Het plan is een voorstel van Plaatselijk Belang Langweer en Ondernemers Vereniging Langweer. Met de maatregelen wordt het veiliger en een stuk prettiger verblijven en wonen in het centrum.

 • Dit jaar geen Rijvaardigheidsdag

  (16-10-2020)
  ter illustratie

  De jaarlijkse Rijvaardigheidsdag, voor 50-plussers die ieder jaar in het Haske wordt gehouden, gaat dit jaar in verband met corona niet door.

 • Expositie: 75 jaar vrijheid, Ada en Koos Stel

  (16-10-2020)
  ter illustratie

  In het gemeentehuis in Joure organiseert de stichting Keunst en Keur van 12 oktober tot en met 5 februari 2021 de tentoonstelling 75 jaar vrijheid. In het kader van dit herdenkingsjaar heeft beeldend kunstenaar Ada Stel portretten gemaakt van kinderen die in de oorlog het leven en een toekomst is ontnomen. Met 75 jaar bevrijding is het belangrijk om ook stil te staan bij kinderen die de oorlog niet hebben overleefd. Beeld en taal gaan door de teksten van Koos Stel in deze expositie met aandacht voor 75 jaar vrijheid harmonieus samen.

 • Wilt u in 2021 een evenement organiseren?

  (15-10-2020)
  Foto van een evenement op het strand in De Fryske Marren

  Meld uw evenement op tijd bij ons aan. Zonder aanmelding komt uw evenement niet in aanmerking voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Aanmelden van een evenement voor 2021 kan tussen 15 oktober 2020 en 15 november 2020 en doet u via www.defryskemarren.nl/evenementenkalender.

 • De raad vergadert op 26 en 28 oktober

  (15-10-2020)
  Afbeelding van de raadszaal in het gemeentehuis in Joure

  Het Petear van 26 oktober, aanvang 20.00 uur en de raadsvergadering (Debat en Beslút) van 28 oktober, aanvang 19.30 uur, worden digitaal gehouden. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.

 • Met elkaar en voor elkaar!

  (15-10-2020)
  Afbeelding Fred Veenstra

  We leven op dit moment in een bijzondere tijd waarin wereldwijd de strijd wordt aangegaan met het coronavirus. In deze strijd zijn maatregelen getroffen die impact hebben op de hele samenleving. Hierbij een boodschap van burgemeester Veenstra, als reactie op de aangescherpte maatregelen van dinsdag 13 oktober.

 • Geen verkoop van openhaardhout meer

  (13-10-2020)
  Afbeelding openhaardhout

  De afgelopen jaren konden inwoners van onze gemeente zich inschrijven voor hout dat overblijft na het snoeiseizoen. Als gemeente hebben wij besloten om hiermee te stoppen en dus voortaan geen openhaardhout meer te verkopen. Dit vanwege het feit dat het stoken van hout (helaas) schadelijk is voor het milieu en de volksgezondheid. Er zijn in de afgelopen tijd dan ook veel maatschappelijke bezwaren geuit op het stoken van openhaardhout.

 • Werkzaamheden paden begraafplaats Harich

  (13-10-2020)
  Afbeelding begraafplaats Harich

  In de tweede helft van november (week 47) starten we – afhankelijk van de weersomstandigheden - met het vernieuwen van de hoofd- en tussenpaden op de begraafplaats in Harich. Dit doen we om de toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en ongemakken te voorkomen. In de periode dat we aan de paden werken, is de begraafplaats gewoon open. De werkzaamheden duren ongeveer een week. We doen ons uiterste best om eventuele hinder voor bezoekers te beperken, maar kunnen dit niet volledig voorkomen.

 • Draag een mondkapje in publieke ruimtes

  (12-10-2020)
  Afbeelding van poster Rijksoverheid met de tekst draag een mondkapje in publieke binnenruimtes

  Aansluitend op het dringende advies van de rijksoverheid over het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes, geldt dit ook voor onze gemeentelijke locaties. Draag een mondkapje als u naar het gemeentehuis of één van de servicepunten komt. Dit geldt ook voor de publieke binnenruimtes van de sporthallen, gymzalen en dorpshuizen in onze gemeente.

 • Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan!

  (06-10-2020)
  carbidschieten

  Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u toestemming aanvragen bij onze gemeente voor een locatie. In verband met corona vragen wij u dit jaar aanvullend om een draaiboek aan te leveren vanwege de veiligheid. In dit draaiboek beschrijft u op welke manier er tijdens het carbidschieten met de (geldende) coronamaatregelen rekening wordt gehouden. U kunt de locatie tot 1 november digitaal bij ons aanvragen.

 • Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)

  (22-09-2020)
  Oudere man achter laptop

  In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt gevraagd om te klikken op een link of om in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van een bank, waarin u gevraagd wordt om uw gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot uw computer of uw persoonlijke gegevens. Deze manier om gegevens te achterhalen heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internetcriminelen u vervolgens veel geld afhandig maken.

Archief