Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Wandelpad achter de Kooilaan (Omkromte): verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid

  (29-01-2020)

  De gemeenteraad is van plan om het wandelpad achter de Kooilaan in Joure openbaar te houden. Dit betekent dat zij het verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid willen afwijzen. De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen met ingang van woensdag 29 januari gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Joure en op de servicepunten in Balk en Lemmer. Ook kunt u de stukken digitaal inzien via de website Overheid.nl. Gedurende de inzagetermijn kunt u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze indienen.

 • Nieuw herkenningspunt voor Joure

  (29-01-2020)
  Afbeelding Landmark Joure

  Waar het knooppunt Joure vroeger een herkenningspunt van zichzelf was, is bij het nieuwe knooppunt ruimte voor een nieuw herkenningspunt. Het college heeft daarbij gekozen voor een kunstwerk van Siska Tol uit Lemmer. De komende tijd wordt gezocht naar een goed passende locatie bij het knooppunt Joure.

 • Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in De Fryske Marren

  (24-01-2020)

  Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat kinderen in de gemeente goed onderwijs kunnen volgen en dat de scholen toekomstbestendig zijn. Daarom overlegt de gemeente regelmatig met de schoolbesturen over de huisvestingsvoorzieningen, de consequenties voor de betreffende regio en de toekomstbestendigheid. De gemeente verwacht de komende jaren forse investeringen in onderwijshuisvesting. Dit komt onder andere door de dalende leerlingenprognoses en de keuzes die schoolbesturen hierdoor maken om bijvoorbeeld te fuseren. Daarnaast is er een groot bestand aan schoolgebouwen van rond de 40 jaar oud, waar op den duur renovatie of nieuwbouw nodig is.

 • Voorlopig ontwerp herinrichting Haulsterweg ter inzage

  (17-01-2020)
  Haulsterweg Haskerhorne

  De Haulsterweg in Haskerhorne wordt opgeknapt. Vlak voor de zomer van 2019 hebben we inwoners uit Haskerhorne gevraagd naar hun inbreng voor de herinrichting. Deze inbreng hebben we verwerkt tot een voorlopig ontwerp die op maandag 27 januari bekeken kan worden tijdens een inloopbijeenkomst, tussen 17.00 en 19.30 uur, in Dorpshuis ’t Trefpunt in Haskerhorne.

 • Schade jaarwisseling 2019-2020

  (17-01-2020)
  Afbeelding vuurwerkschade

  Na elke jaarwisseling is er in de gemeente schade door vuurwerk. Dit jaar is er voor ruim € 15.000,- aan schade geconstateerd: dit is minder dan vorig jaar. Het gaat vooral om schade aan verkeersborden, containers en prullenbakken. Een meer gedetailleerd overzicht staat in de bijlage die u kunt downloaden, onderaan deze tekst.

 • Onderhoud bomen begraafplaats Bantega

  (02-01-2020)
   Afbeelding te kappen bomen begraafplaats Bantega

  In de week van 27 januari zijn we gestart met het rooien van 41 bomen op de begraafplaats van Bantega. De bomen die nu op de begraafplaats staan zijn in zeer slechte staat, er vallen geregeld dode takken uit. Om veiligheidsredenen gaan we deze bomen vervangen.

 • Vaker naar het milieuterrein in 2020

  (23-12-2019)

  Hoort iets niet thuis in de grijze container? Breng het dan gratis naar onze milieuterreinen. Vanaf 2020 kunt u huishoudelijke spullen en grof huisafval voortaan kosteloos brengen op het milieuterrein van Lemmer, Balk of Joure. Met deze nieuwe regeling willen we ervoor zorgen dat afval (nog vaker) op de juiste manier wordt gescheiden. Steeds meer afval dient namelijk als grondstof voor nieuwe producten. Het inleveren van (grof) huishoudelijk afval was eerder tegen een betaald tarief.

 • Belangrijke stap gezet voor een Brûsplak in Joure

  (19-12-2019)

  Initiatiefnemers van It Lokaal en medewerkers van de gemeente De Fryske Marren hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt aan de huisvesting van sociale en culturele verenigingen in Joure. Doel was om samen te komen tot een duidelijke opdracht. Deze opdracht is verwoord in het Kerndocument Brûsplak Joure. Het vormt de basis voor de verdere uitwerking van het initiatief om te komen tot een culturele en sociale ontmoetingsplek in Joure en geeft de kaders en uitgangspunten voor de huisvesting weer. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het Kerndocument Brûsplak Joure en ingestemd met de voortzetting voor de volgende fase van het initiatief van It Lokaal.

Archief