Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Landschapsbiografie Súdwesthoeke uniek in Nederland

  (17-10-2019)
  Afbeelding wethouder Roel de Jong

  Wethouders De Jong en Van Gent onthullen eind oktober Landschapsbiografie

  Het zuidwesten van Fryslân heeft straks een unieke online biografie. Het landschap en het ontstaan daarvan is de afgelopen maanden tot in detail in beeld gebracht. Op 29 oktober onthullen wethouders Roel de Jong (De Fryske Marren) en Stella van Gent (Súdwest-Fryslân) de gloednieuwe Landschapsbiografie Súdwesthoeke. Vanaf dat moment kan iedere geïnteresseerde online grasduinen door de lange historie van dit unieke landschap.

 • Jelle Schotanus: ‘De natuur is de rode draad in mijn leven’.

  (14-10-2019)
  Schilderij van Jelle Schotanus

  Van 14 oktober 2019 tot 8 februari 2020 is het werk van Jelle Schotanus te zien in het gemeentehuis in Joure.

 • Bladkorven in de buurt

  (14-10-2019)
  Afbeelding legen van een bladkorf

  De herfst zorgt voor veel afgevallen blad, ook van gemeentebomen. Op verschillende plaatsen in De Fryske Marren komen daarom bladkorven te staan. Hier kunt u de afgevallen bladeren die in privétuinen terechtkomen in kwijt. De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente staan.

 • Zonnepanelenproject Zelfstroom geen initiatief van gemeente De Fryske Marren

  (14-10-2019)

  Momenteel ontvangen meerdere inwoners in De Fryske Marren een brief van de partij Zelfstroom over het onderwerp ‘Zonnepanelenproject in de gemeente De Fryske Marren’. Wij krijgen van diverse inwoners de vraag of dit project een samenwerking is met gemeente De Fryske Marren. De brief kan de suggestie wekken dat het gaat om een gezamenlijk initiatief met onze gemeente. Graag informeren wij u dat dit niet het geval is. Het zonnepanelenproject van Zelfstroom staat los van onze gemeente en is een project van Zelfstroom (leverancier van zonnepanelen).

 • Wilt u in 2020 een evenement organiseren?

  (14-10-2019)
  Foto van een evenement op het strand in De Fryske Marren

  Meld uw evenement voor 2020 op tijd bij ons aan. Zonder aanmelding komt uw evenement niet in aanmerking voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Aanmelden van evenement voor 2020 kan tussen 15 oktober en 15 november en doet u via www.defryskemarren.nl/evenementenkalender.

 • Actie Skjin Wetter ook in Lemmer

  (11-10-2019)
  Skjin wetter

  Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van zeven Friese plaatsen georganiseerd. In Lemmer en op zes andere locaties gaan ruim vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfaval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie (FMF), Wetterskip Fryslân en zeven gemeenten. Ook onze gemeente doet mee. Daarnaast start zaterdag de actie 'Friesland 100% zwerfafvalvrij', een gezamenlijke actie van de Friese gemeenten die een jaar lang gaat lopen. Wethouder Irona Groeneveld doet de aftrap van deze campagne, zaterdag in Beachclub Lemmer.
   

 • Stabiliteit en investeringen in de toekomst

  (10-10-2019)
  Afbeelding van het voorblad van de programmabegroting 2020

  Het college presenteert een structureel sluitend meerjarenperspectief en zet in op het investeren in herinrichtingsprojecten, het op peil houden van zorg en voorzieningen, duurzaamheid, programma invoering Omgevingswet, onderwijshuisvesting, klimaatadaptatie en digitalisering. Deze eerste programmabegroting van het nieuwe college is een uitwerking van de kadernota 2019 en waar mogelijk van het nieuwe coalitie akkoord “De takomst temjitte”. In de programmabegroting krijgen de plannen uit de kadernota van juli handen en voeten en zijn ze financieel vertaald naar concrete investeringen.

 • It Lokaal en gemeente De Fryske Marren pakken huisvestingsvraagstuk gezamenlijk op

  (10-10-2019)
  Afbeelding van mensen aan een tafel die overleggen

  It Lokaal en gemeente De Fryske Marren hebben besloten om de huisvesting van de sociale en culturele verenigingen in Joure gezamenlijk op te pakken. Er is een projectgroep samengesteld met leden namens de initiatiefnemers van It Lokaal en leden namens de gemeente. In de projectgroep werken we samen met gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat, ieder vanuit eigen kennis en functie. Doel is om samen te komen tot een duidelijke opdracht. De projectgroep verwacht eind dit jaar een uitwerking van deze opdracht te kunnen presenteren aan de gemeenteraad.

 • Mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering aan!

  (09-10-2019)

  Mantelzorgers zijn onmisbaar. Gemeente De Fryske Marren waardeert en respecteert de inzet van alle mantelzorgers zeer en biedt ook dit jaar weer de mantelzorgwaardering aan. Wij kiezen ervoor om mantelzorgers te waarderen met een geldbedrag van € 150,-. De mantelzorgwaardering vraagt u als mantelzorger en als zorgvrager gezamenlijk aan.

 • Verkeerscursus 'Bijtanken en Oppoetsen'

  (09-10-2019)

  Verkeersregels zijn aan verandering onderhevig. Ieder jaar worden er nieuwe regels en verkeerstekens ingevoerd. Daardoor is het soms lastig op de hoogte te blijven van alle veranderingen. Gemeente De Fryske Marren organiseert daarom samen met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) de verkeerscursus Bijtanken en Oppoetsen. Het gaat bij deze opfriscursus om het onderdeel verkeerstheorie en is bedoeld voor iedereen met een rijbewijs en voor fietsers en voetgangers die hun weggezakte kennis (op interactieve wijze) op willen halen.

 • De Fryske Marren geselecteerd voor pilot Brede intake en plan inburgering en participatie

  (09-10-2019)

  Gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat statushouders goed mee kunnen doen in de maatschappij. Daarom heeft de gemeente besloten om mee te doen aan het pilotprogramma veranderopgave inburgering van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. De aanpak van De Fryske Marren is geselecteerd voor de pilot ‘brede intake en plan inburgering en participatie (PIP)’. Samen met de gemeenten Hoorn, Weert, Nuenen, Rijswijk en Amsterdam gaat De Fryske Marren alvast vorm geven aan dit onderdeel van de nieuwe wet. Het convenant voor de deelname is deze week ondertekend. Met de ondertekening van het convenant ontvang de gemeente € 120.000 voor de uitvoering van de pilot.

 • Scoren door samenspel

  (04-10-2019)
  Afbeelding van de flyer 'Scoren door samenspel'

  Een slim één-tweetje op het voetbalveld, een goede set-up aan het volleybalnet, een voorzet op maat voor het hockeydoel; bij sport kom je samen vaak verder dan in je eentje. Ook van de nieuwe sportnota ‘Scoren door samenspel’ willen wij een mooie teamprestatie maken. Daar hebben we jou voor nodig!

 • Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan!

  (01-10-2019)
  Afbeelding van carbid schieten

  Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u vanaf 1 oktober toestemming voor het gebruik van een locatie aanvragen.

 • Straatweg Zuid in Lemmer wordt aangepakt

  (27-06-2019)
  Afbeelding straatweg zuid

  Vanaf de provinciale weg N359 is de Straatweg de belangrijkste toegangsweg naar het centrum van Lemmer. Het is dus belangrijk dat de weg veilig is en een fraai aanblik geeft voor bewoners en bezoekers. Daarom gaan we deze weg herinrichten. Het streven is de herinrichting in het eerste deel van 2020 uit te voeren.

Archief