Nieuwsberichten

Op deze pagina leest u de actuele nieuwsberichten van de gemeente.

Geen nieuwsbericht missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, volg ons op Twitter of lees ze in onze app.

 • Overgang welzijnswerk naar De Kear (Stand van zaken)

  (25-06-2019)
  Logo De Kear

  Na een Europese aanbestedingsprocedure van anderhalf jaar gaat de Tintengroep het welzijnswerk in gemeente De Fryske Marren per 1 september 2019 uitvoeren. Zij heeft hiervoor stichting Sociaal Werk De Kear opgericht. Op dit moment werken zij hard aan de overdracht. Dit gaat in goede samenwerking tussen Miks en De Kear. Uitgangspunt is dat er geen enkele inwoner tussen wal en schip valt in deze overdrachtsperiode.

 • Studiebeurs voor jongeren van 15 tot 28 jaar

  (25-06-2019)

  Door de Stichting Studiefonds van der Wal-Tromp worden ieder jaar studiebeurzen toegekend. 

 • Beregenen grasmatten op begraafplaatsen

  (24-06-2019)
  Grasmat begraafplaats

  Door de droogte hebben veel grasmatten / grasstroken op de begraafplaatsen binnen de gemeente droogteschade opgelopen. Het is de bedoeling dat we de aangetaste plekken aanpakken door consequent te beregenen zolang de droogte aanhoudt. In het voorjaar zijn we al begonnen met het opnieuw inzaaien met snelgroeiende grassoorten. Het beregenen (tussen 10.00 – 16.00 uur) gebeurt onder andere op de begraafplaatsen in Harich, Lemmer (nieuw), Sint Nicolaasga, Westermeer, Scharsterbrug en Langweer.

 • Podium park Herema State aangewezen plek voor jongeren

  (21-06-2019)

  Het podium in park Herema State krijgt er een nieuwe functie bij, namelijk als ‘hangplek’ voor jongeren. Tot voor kort was er voor de jongeren geen aangewezen plek in Joure. Daardoor gingen zij zelf op zoek naar diverse hangplekken, waaronder op de bordes van het gemeentehuis en (het klokje in) de Midstraat. Dit zorgde regelmatig voor ergernissen vanuit de (directe) omgeving. Dit moest anders vonden we als gemeente.

 • Petear, Debat en Beslút: 26 juni 2019

  (20-06-2019)
  Afbeelding stoelen raadzaal

  De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2019 anders. De structuur is veranderd en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

 • Pas op: de eikenprocessierups is weer actief!

  (19-06-2019)
  eikenprocessierupsen

  Op verschillende plekken zijn vanaf mei weer nesten gevonden van de eikenprocessierups. Eikenprocessierupsen veroorzaken overlast bij mensen doordat de huid van de rups na het vervellen wegwaait en irritatie kan opleveren. De huid van deze rups zit namelijk vol met brandharen. We voeren regelmatig inspecties uit. Ziet u een boom met een rood-wit lint? Dat geeft aan dat er nesten van de eikenprocessierups zijn aangetroffen. Het lint is een waarschuwing voor u en een signaal voor de opruimdienst. De nesten worden daar namelijk weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf.

 • Caleido nieuwe gebruiker basisschool De Dam

  (18-06-2019)
  Afbeelding van schoolgebouw De Dam in Lemmer

  Gemeente De Fryske Marren heeft een nieuwe gebruiker gevonden voor de straks leegstaande basisschool De Dam aan de Lennastraat in Lemmer. Caleido gaat het nog vrijwel nieuwe gebouw de komende schooljaren gebruiken. Caleido is een onderwijsorganisatie en onderdeel van het Zuyderzee Lyceum. Ze bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar vanuit de hele wereld. Ze zijn naar Nederland gekomen, omdat hun ouders hier werk hebben gevonden of omdat ze gevlucht zijn vanwege een oorlogssituatie of politieke onrust.

 • Aanbrengen nieuwe slijtlagen op wegdek

  (17-06-2019)
  Slijtlagen

  Vanaf dinsdag 11 tot en met vrijdag 28 juni brengen we op verschillende wegen in de gemeente weer een nieuwe slijtlaag aan, om de wegen veilig te houden. Ook een aantal fietspaden krijgt een nieuwe slijtlaag. De afgelopen tijd is geïnspecteerd op welke plekken reparatie nodig is en inmiddels zijn we gestart met het aanbrengen ervan, als het weer het toe laat. We kunnen de werkzaamheden namelijk alleen bij droog weer uitvoeren. De wegen blijven gewoon toegankelijk, maar we vragen inwoners om rekening te houden met enige overlast door deze werkzaamheden.

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer J. de Vries

  (16-06-2019)

  Op zaterdag 15 juni 2019 ontving de heer J. de Vries uit Idskenhuizen een Koninklijke Onderscheiding. De heer De Vries werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra speldde hem het bijbehorende versiersel op tijdens de familiedag voor de leden (en andere belangstellenden) van de voetbalvereniging VVI in Idskenhuizen.

 • Gemeenteraad beslist binnenkort over openbaarheid pad achter de Kooilaan in Joure

  (13-06-2019)

  Achter de Kooilaan in Joure ligt een doorgaand openbaar pad dat naar de Omkromte loopt. Dat pad loopt over de eigendommen van aanwonenden. Door hen zijn er hekwerken geplaatst en bordjes neergezet met daarop “Eigen weg” of “Verboden toegang”. Door de jaren heen konden anderen daarom geen toegang krijgen tot (gedeelten van) dit pad. Feitelijk is het geen doorgaand pad meer. Doordat er verschillende opvattingen zijn over de status van dit pad, is de Raad van State gevraagd om een uitspraak te doen over de toegankelijkheid (wel of niet openbaar). De twee voormalige gemeenten (Haskerland en Skarsterlân) hebben zich namelijk nooit duidelijk uitgesproken over de status.

 • Het maaiseizoen is weer begonnen!

  (12-06-2019)
  Maaien

  Twee keer per jaar worden de bermen in De Fryske Marren gefaseerd gemaaid. Dit in de periode van juni tot oktober 2019. Opvallend is dat het maaien van de twee bermkanten van een weg niet gelijktijdig gebeurt. Er zit minstens een maand tussen. De reden van deze aanpak: het behoud van biodiversiteit.

 • Weesfietsen binnenkort verwijderd bij busstation Lemmer

  (12-06-2019)
  Fietsen

  Binnenkort start de uitbreiding van de fietsenstalling op het busstation in Lemmer. Tijdens de werkzaamheden wordt er een tijdelijke fietsenstalling gerealiseerd. Voor het nieuwe schooljaar is de nieuwe stalling klaar. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moeten alle fietsen verwijderd worden uit de fietsenstalling.

 • Plannen en maatregelen in de kadernota

  (07-06-2019)
  Kadernota 2019

  De komende weken vergadert de raad over de kadernota 2019. Hierin staan de voorstellen en plannen waarin het college de komende tijd wil investeren. Denk aan onderwijshuisvesting, digitalisering, duurzaamheid en herinrichting van dorpskernen. Het overzicht van de plannen vindt u op onze website. Onderdeel van de kadernota is ook een aantal bezuinigingsvoorstellen, die grotendeels over de bedrijfsvoering van de gemeente gaan, maar soms ook de samenleving raken. Het uiteindelijke besluit ligt bij de raad.

Archief