Leeuwarden-Fryslân 2018

Afbeelding De Fryske Marren doet ook mee!

Inmiddels is het zover! Het jaar 2018: Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Dit project strekt zich uit over de hele provincie Friesland. Niet alleen Leeuwarden, maar de cultuur van onze hele provincie staat dit jaar (inter)nationaal in de schijnwerpers. Ook De Fryske Marren doet mee met LF2018! Op deze pagina informeren we u over LF2018. Daarnaast zijn we op zoek naar verenigingen, organisaties of mensen met ideeën voor projecten in het kader van LF2018.

Leeuwarden-Fryslân (LF2018) biedt kansen

Het sleutelwoord van LF2018 is ‘Mienskip’. De Fryske Marren is bij uitstek een gemeenschap waar veel samen wordt opgepakt. Alleen al de vele evenementen en verenigingen laten dat zien. We willen dit bijzondere karakter graag tonen en LF2018 is daarvoor een unieke kans. Deze kans willen we graag samen benutten. Daarom roepen we onze mienskip (waaronder inwoners, verenigingen, ondernemers, (culturele) instellingen, organisaties en scholen) op om hieraan deel te nemen.

Zichtbaarheid LF2018 binnen De Fryske Marren

Alle gemeenten schenken op hun eigen manier aandacht aan dit evenement. De Fryske Marren ondersteunt LF2018. Daarom dragen wij bij aan de promotionele activiteiten voor dit evenement. Hiermee geven we een extra impuls aan de bekendheid van LF2018 binnen De Fryske Marren en werken we als gemeente samen aan de zichtbaarheid van LF2018 in de gehele provincie. Enkele promotionele activiteiten waarmee we onze steun aan LF2018, passend bij onze rol als gemeente, (straks gaan) tonen: logo in onze (digitale) handtekening, onze webpagina LF2018, plaatsen van vlaggenmasten, infopunten, ophangen billboards in bushokjes, publicatie van posters/stickers op het gemeentehuis en de servicepunten.

 • Subsidieregeling LF2018

  Wilt u graag een project of initiatief opstarten in het kader van LF2018? Dat is mooi! Om u hier financieel bij te ondersteunen, is er een subsidieregeling opgesteld. De subsidieregeling Leeuwarden-Fryslân 2018 is bedoeld voor tijdelijke en eenmalige evenementen die toegankelijk zijn voor publiek en georganiseerd worden in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. Op die manier proberen we het voor iedereen mogelijk te maken om mee te kunnen doen met LF2018.

 • 11Fountains: Kievitfontein in Sloten

  Een onderdeel van LF2018 is het 11Fountains project. In de stad Sloten vindt u de Kievitfontein op het Van der Walplein. Deze fontein is ontworpen door het kunstenaarsechtpaar Orta.

 • Kaders LF2018

  Om te beoordelen of een initiatief of project passend is binnen de doelstellingen, zijn er kaders opgesteld. Deze kaders dienen als toetsingscriteria, waaraan aanvragen voor projecten en activiteiten worden getoetst.

 • Zet uw project in de spotlights!

  Heeft u een project of initiatief die passend is binnen de doelstellingen van Leeuwarden-Fryslân 2018? Meld uw project dan aan.

 • Mienskipsinitiatieven De Fryske Marren

  Het programma van LF2018, dat bestaat uit ruim veertig projecten en honderden mienskipsinitiatieven, is volop in ontwikkeling. Het hoofdprogramma van LF2018 is inmiddels bekend. Meer hierover vindt u op de pagina 'Programma Leeuwarden-Fryslân 2018' van Leeuwarden-Fryslân 2018.

 • Infopunten LF2018

  Op 4 oktober 2017 werd officieel het eerste infopunt LF2018 van De Fryske Marren geopend in Joure. Een informatiepunt is bedoeld om inwoners, bedrijven en bezoekers (waaronder toeristen) in contact te brengen met regio-ambassadeurs.

 • Het Slaapfestival – Kennismaken onder de sterrenhemel

  Een belangrijke doelstelling van LF2018 is het verbinden van gemeenschappen. Vanuit die gedachte willen we helpen om te bouwen aan het verbinden van de gemeenschap van het azc met die van de inwoners van onze gemeente, met in het bijzonder de inwoners van Balk.
  Vanuit die gedachte is ‘Het Slaapfestival’ ontstaan.

 • Informatie, vragen en opmerkingen

  Heeft u (algemene)vragen, opmerkingen en/of ideeën over LF2018?

 • Nieuws

  Al het nieuws rondom LF2018 vindt u op www.2018.nl.