Heropening azc Balk

Foto azc Balk

Het COA heeft over het hele land extra opvangplaatsen nodig. Daarom heeft zij gemeente De Fryske Marren verzocht om het azc in Balk weer te openen. Het COA sloot het azc per 1 oktober 2018. De gemeente heeft de mogelijkheid voor een heropening onderzocht en met verschillende belanghebbenden in Balk gesproken. Daarnaast ziet de gemeente het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ruimte te bieden voor de opvang van asielzoekers. Het huidige azc in Balk is een geschikte locatie en kan nog tot uiterlijk 17 maart 2022 gebruikt worden.

Bezoekadres:
Wikelerdyk 9a
8561 BD Balk

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeente De Fryske Marren. Heeft u een specifieke vraag over het azc? Dan kunt u deze stellen via 088 - 715 067 of publieksvoorlichting@coa.nl. U kunt ook informatie vinden op www.coa.nl.

 • Azc Balk mag weer open

  Het azc in Balk mag weer open. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bouw en het gebruik van het azc in Balk te gedogen tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke azc verleend en van kracht is.

 • Azc Balk 27 maart op agenda Petear gemeenteraad

  Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

 • Start vergunningprocedure azc

  Het college van burgemeester en wethouders is van plan om medewerking te verlenen aan de realisatie van het azc in Balk en heeft ingestemd met de ontwerpvergunning. Het college heeft de aanvraag van het COA voor een omgevingsvergunning beoordeeld en de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen en een goede ruimtelijke ordening.

 • Azc Balk mogelijk in april of mei weer open

  Het azc in Balk kan mogelijk in april of mei weer open. Dat werd donderdagavond duidelijk op de informatiebijeenkomst over de heropening van het azc. Het college van b en w start binnenkort de vergunningprocedure. Vooruitlopend op het besluit over de vergunning, willen burgemeester en wethouders een gedoogtraject starten. Dit doet de gemeente niet zomaar. Het college van b en w wil hiervoor een zorgvuldig procedure volgen met mogelijkheid tot inspraak.