Herinrichting De Brink in Oudemirdum

Terrasjes op De Brink in Oudemirdum

De Brink in Oudemirdum is een pleisterplaats voor veel toeristen. Fietsers, wandelaars, museumbezoekers, restaurant- en terrasbezoekers maken er regelmatig gebruik van. De Brink wordt opnieuw ingericht.

De oude brink van Oudemirdum is nog grotendeels intact en wordt gebruikt voor diverse horeca, het museum van Mar en Klif en verscheidene winkels waaronder een authentieke bakkerswinkel. In 1985 heeft De Brink voor het laatst een herinrichting gehad op basis van de inzichten en wensen uit die tijd. Ruim 30 jaar later zijn deze inzichten en wensen dusdanig veranderd dat opnieuw een herinrichting nodig is. Plaatselijk Belang Oudemirdum en een aantal plaatselijke ondernemers hebben dit meerdere keren aangegeven. Ook Mar en Klif heeft verzocht om de bestrating meer bij het gebouw te betrekken om de uitstraling te verbeteren.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Joost Visser. De verharding wordt in fasen aangepakt. Maandag 17 september is aannemer Joost Visser met de voorbereidende werkzaamheden gestart. In de daaropvolgende week is, vanaf De Kwikkebei, een begin gemaakt met het openbreken van de verharding. De verharding wordt in fasen aangepakt. Vanaf woensdag 24 oktober starten de werkzaamheden aan de kruising Kerkstraat / De Brink / Fonteinwei / De Alde Buorren. We verwachten dat het werk eind november klaar is.

Ontwerp

Onderaan deze tekst vindt u het ontwerp en kwaliteitsdocument voor de herinrichting.

Meer informatie

Voor vragen over het werk of de planning dan kunt u contact opnemen met Henk Kloetstra van de firma Joost Visser via telefoonnummer 06 10 88 61 69 of  e-mail hkloetstra@joostvisser.nl. Wilt u meer weten over deze herinrichting? Neem dan contact op met Haije Loonstra.