Haulsterweg Haskerhorne

Kruising HaskerhorneDe Haulsterweg in Haskerhorne wordt aangepakt. Nu het Knooppunt Joure klaar is en het extra verkeer niet meer door het dorp gaat, kunnen we daarmee aan de slag. En daarbij kunnen we uw inbreng goed gebruiken.

Waarom een herinrichting?

Er zijn veel aanleidingen de herinrichting op te pakken. Zo zijn de trottoirs in slechte staat, is er extra onderhoud aan het groen nodig en moet de inrichting van de weg beter passend worden voor het huidige gebruik. We hebben het over de Haulsterweg vanaf de komgrens tot en met het kruispunt bij de kerk. Aan het eind van deze pagina kunt u een plattegrond van het plangebied downloaden.

Uw ervaringen

Op 2 juli 2019 hebben gemeente De Fryske Marren en Dorpsbelang Haskerhorne een inloopbijeenkomst georganiseerd waar u uw ervaringen met de weg met ons kon delen. Deze ervaringen nemen we mee naar de tekentafel.

Meer informatie

Op deze pagina zullen we tijdens het project meer informatie plaatsen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met projectleider Fiona Carpentier.

Te downloaden: