Glasvezel

Snel internet, dat willen we allemaal. En wij vinden dat snel internet voor iedere bewoner van de gemeente beschikbaar moet zijn. Daarom juichen wij alle initiatieven om tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in deze gemeente te komen, van harte toe.

Er zijn meerdere partijen actief in het realiseren van een glasvezelnetwerk in onze gemeente. Wij kunnen u niet adviseren over welke aanbieder voor uw situatie het best past. Wel kunnen we u doorverwijzen naar de verschillende partijen die actief zijn. Laat u goed informeren voordat u besluit aan welk initiatief u zich wil verbinden.

Vraagbundeling

Voordat aanbieders aan de slag gaan met het aanleggen van glasvezelverbindingen, willen zij weten op hoeveel aanvragen voor abonnementen ze kunnen rekenen. Ze noemen dit vraagbundeling. Als op het eind van de vraagbundeling voldoende animo blijkt, gaan zij over tot aanleg. Op dit moment zijn er bij ons drie aanbieders bekend die werken aan een vraagbundeling.

In alfabetische volgorde zijn dit:

DFM op Glas

Richt zich als enige aanbieder op het aansluiten van alle adressen binnen de kernen van de gemeente, met uitzondering van Balk, Lemmer en Joure.

Meer informatie: www.dfmopglas.nl en www.defryskemarrenopglas.nl

Glasvezel Buitenaf

Richt zich op het aansluiten van alle grijze en witte adressen in het buitengebied van de gemeente, dus buiten de kernen. Hiermee overlappen zij de witte adressen van Kabelnoord.

Meer informatie: www.glasvezelbuitenaf.nl en www.defryskemarrenopglas.nl

Kabelnoord

Richt zich op het aansluiten van alle witte adressen in onze gemeente. Hiermee overlappen zij met de witte adressen in het gebied van Glasvezel Buitenaf.

Meer informatie: www.glasvezelvankabelnoord.nl/defryskemarren

Grijze en witte adressen

De adressen in Nederland zijn ingedeeld in zogenaamde witte en grijze adressen. Deze zijn vastgelegd per adres. Grofweg kan het volgende onderscheid gemaakt worden:

  • Witte adressen: zijn meestal adressen waar op dit moment geen snelle internetverbinding beschikbaar is omdat er vaak alleen een telefoonaansluiting is.
  • Grijze adressen: zijn adressen waar zowel een telefoonaansluiting als een kabelaansluiting is.

Heeft u vragen?

Als gemeente kunnen wij u niet adviseren over uw situatie. Daarvoor kunt u het best contact opnemen met de hierboven genoemde partijen.