Gemeentegezichten

Wie werken er bij de gemeente en waar houden zij zich mee bezig? Daarover leest u elke maand in onze vaste rubriek Gemeentegezicht. Elke maand stellen we een medewerker van de organisatie aan u voor. Hij of zij vertelt meer over het werken bij de gemeente. We laten u op deze manier graag zien hoe divers het takenpakket van een gemeentelijke organisatie is.

 • Goedwerkende ICT is onmisbaar in deze tijd

  (19-02-2021)
  Foto Marco, laptop, gebouw, glas, groen

  Marco Schaap is beleidsmedewerker en coördinator Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) bij gemeente De Fryske Marren. Hij weet alles over computertechniek, elektronische netwerken, ICT-applicaties en de beveiliging ervan. Binnen de gemeentelijke organisatie zorgt hij voor een goedwerkende digitale werkomgeving, waar ruim zevenhonderd medewerkers gebruik van maken.

 • Livestream kaveluitgiftes in tijden van corona

  (27-10-2020)
  Afbeelding Wieneke Riemersma

  Wonen in De Fryske Marren is populair. Dat blijkt ook uit de kaveluitgiftes in onze gemeente: vaak zijn er twee tot drie keer zoveel inschrijvingen bij verloting dan beschikbare kavels. Wieneke Riemersma- Seinstra is administratief en juridisch medewerker grondzaken en coördineert alle kavelverkopen in de gemeente. “Meestal kom ik in beeld als de kavels bouwrijp zijn. In De Fryske Marren doen we kaveluitgiftes altijd via verloting, zodat iedereen evenveel kans maakt. In sommige gevallen zijn er na de verloting nog kavels beschikbaar, die kunnen mensen vinden op de site wonenindefryskemarren.nl”, vertelt Wieneke.

 • Handhavers in coronatijd

  (08-07-2020)
  Handhavers

  Brechtsje Jorritsma, Gosse de Vries en René Krist zijn toezichthouder in De Fryske Marren. Ze handhaven de plaatselijke regelgeving in de openbare ruimte. Daarnaast zijn ze hét aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers. Hoe doen zij hun werk in tijden van corona?

 • Trouwen in coronatijd

  (10-06-2020)
  Afbeelding Hanneke van der Burgt in de trouwzaal

  Hanneke van der Burgt-van den Berg is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in De Fryske Marren, oftewel trouwambtenaar. Aan het begin van dit jaar verheugde Hanneke zich op een druk trouwjaar, totdat veel stellen besloten hun voorgenomen huwelijk te verplaatsen vanwege het coronavirus. “De afgelopen maanden stonden in schril contrast met wat ik voor ogen had”, begint Hanneke. “Ik keek uit naar een prachtig trouwjaar. Mijn agenda stond vol, maar door het coronavirus is er in korte tijd veel veranderd.”

 • Bestuurs- en directiesecretaresse Alice Schop

  (08-04-2020)
  Alice Schop met laptop in de hand voor een rietkraag

  Alice Schop is bestuurs- en directiesecretaresse bij De Fryske Marren. Ze ondersteunt zowel de directie als het college van burgemeester en wethouders. Het leuke aan haar beroep vindt ze de afwisseling. Naast haar werkzaamheden op het secretariaat houdt ze zich namelijk ook bezig met evenementenorganisatie.

 • Een groene omgeving is goed voor iedereen

  (11-03-2020)
  Bart Driehuijs en Franke Willem Hoekstra

  Bart Driehuijs en Franke Willem Hoekstra houden zich dagelijks bezig met het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen in De Fryske Marren. ‘Groen is belangrijk’, stellen zij. ‘Het geeft de woonomgeving een gezicht, bevordert de leefbaarheid en heeft een positieve invloed op het milieu en de gezondheid.’

 • Veilig werken bij de buitendienst

  (15-01-2020)
  Theo Zwerver en Harm de Roo achter een aanhangwagen met verkeersborden

  Harm de Roo, Piet Visser en Theo Zwerver vormen samen met zo’n 180 andere collega’s de buitendienst van De Fryske Marren. Sinds 2017 zijn ze VCA-gecertificeerd, want veiligheid gaat voor alles!

 • De medewerkers van het milieuterrein

  (11-07-2019)
  Medewerkers milieuterrein

  Steeds meer afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Daarom is goede afvalscheiding belangrijk. Hoort het niet in de container thuis? Dan kan het op het milieuterrein van Balk, Lemmer of Joure worden ingeleverd. Daar worden de materialen per afvalsoort ingezameld en klaargezet voor hergebruik.

 • Pont- en brugbediening in De Fryske Marren

  (10-04-2019)
  brug en pontwachter

  Het watersportseizoen breekt aan en dat betekent drukte op de vaarwegen. De bruggen, sluizen en fietspontjes in De Fryske Marren zijn al volop in bedrijf. Het team van brugwachters en pontschippers staat klaar om de oeververbindingen zo goed mogelijk te bedienen. “Jaarlijks trekken meer dan een miljoen toeristen uit binnen- en buitenland naar Friesland. Ze komen hier bijna allemaal voor het water”, begint Douwe Kraak, beheerder oeververbindingen in gemeente De Fryske Marren. “Vanaf het IJsselmeer ben je via Lemmer zo op de Friese meren en via de kanalen en vaartjes vaar je makkelijk van het ene naar het andere meer. In de zomer is het bij de bruggen en sluizen een komen en gaan van zeilklippers, plezierjachten, motorboten en sloepjes.