Bestemmingsplan Tramdijk-Oost (18-02-2010)

Het plangebied ligt ten noorden van de Melkweg, tussen de voormalige trambaan in het westen en de Straatweg in het oosten. De noordgrens wordt gevormd door de Wielewei en de via de Straatweg ontsloten begraafplaats.

Laatste wijziging

Februari 2010

Status

Onherroepelijk

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om in het plangebied een nieuwe woningbouwlocatie te ontwikkelen. Anders dan eerdere uitbreidingen van Lemmer is het thema nu niet “water” maar “groen”. Het doel is de ontwikkeling van een hoogwaardige groene woonwijk met een gevarieerd aanbod aan woningen. Voorheen werden nieuwe locaties van enige omvang veelal ingevuld door projectontwikkelaars, waarbij de gemeente vooral een begeleidende en sturende rol had. Voor dit project maakt de gemeente zelf het plan en geeft zelf de gronden uit.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Tramdijk-Oost inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.