Bestemmingsplan Sloten - Zuid (03-04-2015)

Het plangebied van dit bestemmingsplan is gesitueerd aan de zuidkant van Sloten en omvat:

  • een aantal agrarische percelen ten zuiden van de Arjen Rypkemawei;
  • enkele percelen aan de Jachthaven waarop een aantal bedrijven is gevestigd, (tot en met het perceel kadastraal bekend Balk sectie M nummer 3223);
  • enkele percelen ten zuiden van de percelen Wijckelerweg 171 tot en met 173a te Sloten.

Aan de zuidzijde vormt de doorgetrokken zuidzijde van het perceel kadastraal bekend gemeente Sloten sectie C nummer 118 de plangrens.

Laatste wijziging

Maart 2015

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Met dit plan wordt in eerste instantie de realisatie van nieuwe natuur voorgestaan. Als onderdeel hiervan wordt het bestaande bedrijventerrein van een goede landschappelijke inpassing voorzien. Het plan biedt tevens mogelijkheden voor een beperkte uitbreiding van de op het bedrijventerreintje gevestigde bedrijven.  Daarnaast maakt het plan de aanleg van een terrein voor camperstandplaatsen mogelijk.

Tenslotte wordt een mogelijke uitbreiding van de jachthaven alvast planologisch toegestaan. Hiervoor moet de bestaande toegangsweg worden omgelegd. In het plan is hier al op ingespeeld.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sloten - Zuid inzien op ruimtelijkeplannen.nl.