Bestemmingsplan Sloten - Uitbreidingen Sloten (24-01-2012)

Het plangebied ligt in het westen en oosten van de stad Sloten.

Laatste wijziging

Januari 2012

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van de planologische regelingen in het plangebied.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sloten - Uitbreidingen Sloten inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.