Bestemmingsplan Sloten - Uitbreiding Bedrijventerrein (28-06-2011)

Het plangebied betreft een strook grond ten zuiden van de jachthaven in Sloten.

Laatste wijziging

Juni 2011

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Vijf ondernemers die op verschillende terreinen al veel samenwerken hebben behoefte aan een beter geoutilleerde huisvesting. Momenteel wordt door die bedrijven op verschillende plaatsen binnen en buiten de gemeente ruimte gehuurd of men werkt vanuit de eigen woning, met alle ruimtelijke en functionele beperkingen.

Gezamenlijk heeft men een bouwplan ontwikkeld dat in die ruimtebehoefte voorziet. Dit plan Moet de realisatie van die bedrijfsgebouwen, op een locatie in Sloten, aansluitend aan het bedrijventerrein Lemsterpoort planologisch mogelijk maken.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sloten - Uitbreiding Bedrijventerrein inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.