Bestemmingsplan Sloten - Historische kern Sloten (24-01-2012)

Het plangebied betreft de historische stadskern van Sloten.

Laatste wijziging

Januari 2012

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van de planologische regelingen in het historisch centrum van Sloten. Het betreft hier een conserverende regeling in onder meer het beschermde stadsgezicht.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Sloten - Historische kern Sloten inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.