Bestemmingsplan Oudega - Uitbreiding (14-10-2015)

Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van de oude kern Oudega. De grens van het plangebied wordt aan de zuid- en oostzijde globaal gevormd door de weg It Stalt.

Laatste wijziging

Oktober 2015

Status

Geheel onherroepelijk

Inhoud

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van maximaal 10 woningen mogelijk te maken in het plangebied in aansluiting op de meest recente uitbreiding aan It Stalt te Oudega.

Inzien

U kunt het bestemmingsplan Oudega - Uitbreiding inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.