Bestemmingsplan Joure-Zuid (19-02-2013)

Gebied bestemmingsplan Joure Zuid

Het bestemmingsplan gaat over de wijken Blaauwhof en Zuiderveld in Joure, inclusief het gebied rond de kleine rotonde bij de Polderboskdyk/Geert Knolweg/Sewei.

Laatste wijziging

December 2012

Status

Onherroepelijk, behalve het pand/perceel aan de Kon. Wilhelminalaan/Geert Knolweg achter en aansluitend aan het pand van de bestaande supermarkt.

Wijzigingen

Het plan bevat een regeling voor de wijken Blaauwhof en Zuiderveld in Joure. Het gebied bestaat voor een groot deel uit bestaande woningen, scholen , bedrijven en winkels . Het plan vervangt de verouderde bestemmingsplannen in het gebied. De locaties Maria Goretti, Sint Theresia, brede school, sportief knooppunt en Sevenwolden / Vegelinstate zijn geen onderdeel van dit plangebied. Het plan houdt de bestemming van het gebied voor het grootste deel bij hoe het nu is. Onder voorwaarden zijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure-Zuid inzien op ruimtelijkeplannen.nl.