Bestemmingsplan Joure - Locatie Theresia en Maria Goretti (30-03-2011)

Het plan gaat over de plek van het zorgcentrum Sint Theresia en de vroegere Maria Goretti -school in de wijk De Blaauwhof in Joure. De grenzen van het plangebied zijn de Prof. Titus Brandsmaweg aan de noordkant en de Uilke Boonstralaan aan de zuidkant.

Laatste wijziging

Maart 2011

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Op deze plek wordt een gecombineerde woon- en zorglocatie gebouwd, die voldoet aan de eisen van nu én de toekomst. Het gaat om woningen, gewone woonappartementen en zorgappartementen. De ruimte om het complex heen en de mogelijkheden op het gebied van zorg worden verbeterd.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Locatie Theresia en Maria Goretti inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.