Bestemmingsplan Joure - Joure Zuiderveld (06-06-2018)

De locatie ligt in de wijk Zuiderveld in het zuiden van de kern Joure. De huidige locatie ligt braak. In het verleden was hier een basisschool aanwezig. Aan de oost- en zuidzijde bevindt zich een waterpartij met daarlangs een groenstrook bestaande uit hoog opgaande beplanting.

Laatste wijziging

Mei 2018

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Wro-coördinatieregeling

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 29 november 2017 besloten toepassing te geven aan artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro-coördinatieregeling). De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Voor deze ontwikkeling gaat het om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en een bestemmingsplan.

Het coördinatiebesluit ligt met de genoemde stukken ter inzage. Over het coördinatiebesluit kan geen zienswijze worden ingediend en ook is hier geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Beknopte inhoud

Op het braakliggend terrein tussen de Kon. Julianalaan, de Pr. Christinastraat en de Iepensteinlaan zijn plannen om 12 (patio) woningen te bouwen. De locatie werd in het verleden voor maatschappelijke doeleinden gebruikt en is in het geldende bestemmingsplan Joure Zuid als zodanig bestemd. Omdat de locatie is bestemd voor maatschappelijke functies, is het bouwen van woningen op basis van het geldende bestemmingsplan niet direct mogelijk.

Het voorliggende bestemmingsplan geeft invulling aan het wijzigen van de huidige bestemming ten behoeve van de voorgestelde ontwikkeling.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Joure Zuiderveld inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Te downloaden: