Bestemmingsplan Joure - Herstructurering Uilke Boonstralaan (29-05-2015)

Woningstichting Accolade werkt aan plannen voor een herstructurering van de Uilke Boonstralaan in Joure. De plannen bestaan uit sloop van de bestaande 42 woningen en nieuwbouw van circa 40 woningen. Het huidige bestemmingsplan Joure-Zuid laat deze ontwikkeling niet toe. Daarom moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het plangebied waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft, is weergegeven in de figuur hiernaast.

Laatste wijziging

Oktober 2015

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

De bestaande 42 woningen binnen het plangebied dateren uit 1957 en 1958. Het betreft kleine eengezinswoningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Het zijn van oorsprong seniorenwoningen. Sinds 2007 is dit door de woningcorporatie Accolade aangepast en is de doelgroep ‘iedereen’.

De doorstroming is hoog en de belangstelling voor de woningen is laag. Dit zorgt ervoor dat de verhuurbaarheid slecht is. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van de huurders die instromen relatief hoog ligt. Gemiddeld 54 jaar. De gemiddelde leeftijd van de zittende huurder is 63 jaar.

Door de woningen te slopen en te en vervangen door nieuwbouw kan de gewenste woonkwaliteit worden gerealiseerd voor de gewenste doelgroep, namelijk senioren. Er kunnen grondgebonden woningen worden gebouwd die wel de gewenste woonkwaliteit hebben in tegenstelling tot de huidige woningen met een lage woonkwaliteit.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Herstructurering Uilke Boonstralaan inzien op ruimtelijkeplannen.nl.