Bestemmingsplan Joure - Brede School (03-10-2012)

Het plangebied voor de Brede School wordt begrensd door het Binnenpaad/ locatie Ter Huivra aan de noordzijde, de begraafplaats aan de oostzijde, de Kon. Julianalaan aan de zuidzijde en een aantal woningen aan de Scheen aan de westzijde.

Laatste wijziging

Oktober 2012

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan biedt het ruimtelijke kader voor de ontwikkeling van een brede school  aan de Kon. Julianalaan in Joure waarin een breed aanbod aan educatieve, sociale, en culturele functies mogelijk zijn. De bestaande bebouwing in het plangebied wordt gesloopt.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Brede School inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.