Bestemmingsplan Joure - Bedrijventerreinen (19-12-2012)

Het plan gaat over de volgende bedrijventerreinen in Joure: bedrijvenpark Woudfennen (deelgebieden 1 en 2), bedrijventerrein Sewei en het bedrijventerrein Tolhûswei inclusief de terreinen van Douwe Egberts en Imperial Tobacco.

Laatste wijziging

December 2012

Status

Onherroepelijk, behalve de locatie Woonboulevard Woudfennen.

Beknopte inhoud

Het plan is voor een groot deel behoudend en is vervangt de verouderde bestemmingsplannen voor deze gebieden. Door dit nieuwe plan zijn onder voorwaarden bepaalde ontwikkelingen mogelijk en er is rekening gehouden met nieuw beleid zoals de provinciale Verordening Romte.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Bedrijventerreinen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.