Bestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers (30-10-2013)

Het plangebied is het bedrijventerrein De Ekers, dat aan de oostkant van de Joure ligt, dichtbij het verkeersknooppunt Joure. De Ekers ligt tegen het bedrijventerrein Sewei aan. Delen van het terrein zijn nog niet verkocht. Op het bedrijventerrein ligt ook een motorcrossterrein, met een clubgebouw. Hierin is ook een jongerenontmoetingsplaats. Het westen van het plangebied bestaat uit een vroegere zandwinplas en twee waterpartijen. Ook in het zuiden ligt een waterpartij.

Laatste wijziging

Oktober 2013

Status

Onherroepelijk

Wijzigingen

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijventerrein De Ekers. De geldende bestemmingsplannen voor dit bedrijventerrein worden vervangen door dit nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast en sluit aan bij de geldende regelingen.  Daarnaast is het nieuwste beleid is opgenomen en er is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Hierdoor zijn de regels op een paar punten aangepast.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Joure - Bedrijventerrein De Ekers inzien op ruimtelijkeplannen.nl.