Bestemmingsplan Fietspad Spannenburg - Idskenhuizen (28-03-2012)

Het plangebied ligt tussen Spannenburg en Idskenhuizen langs de oostkant van het Prinses Margrietkanaal en voor een deel via de bestaande weg De Noed.

Laatste wijziging

Maart 2012

Status

Onherroepelijk

Beknopte inhoud

Het plan gaat over de aanleg van een recreatief fietspad tussen Spannenburg en Idskenhuizen. Het loopt langs de oostkant van het Prinses Margrietkanaal en deels via de bestaande weg De Noed. Het fietspad heeft een lengte van ongeveer 3300 meter.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Fietspad Spannenburg - Idskenhuizen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.