Bestemmingsplan Balk - Passantenhaven Lutsmond Noord (31-10-2012)

Bestemmingsplan Balk - Passantenhaven Lutsmond Noord

Het plangebied gaat over een deel van het watersportgebied ten noorden van Balk aan het Sleattemer Mar.

Laatste wijziging

Oktober 2012

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Op 9 februari 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gaasterlân-Sleat de ‘Herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2004’ vastgesteld. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan Buitengebied 2004 op een aantal punten veranderd. Ook zijn een aantal nieuwe situaties planologisch vastgelegd.

Voor de ontwikkeling van een recreatief bedrijf bij Lutsmond Noord is in dit plan de bestemming ‘Watersportdoeleinden’ toegevoegd. Vanwege een zienswijze is bij de vaststelling van het plan de term ‘wachthaven’ in de herziening veranderd in ‘passantenhaven’. Dit komt ook overeen met het vrijstellingsbesluit uit 2005, dat het uitgangspunt is voor het recreatiebedrijf. De passantenhaven ligt op de plankaart voor een groot deel buiten de bestemming ‘Watersportdoeleinden’. Dat was niet de bedoeling. Met dit bestemmingsplan is aan het recreatiebedrijf de juiste bestemming gegeven. 

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Balk - Passantenhaven Lutsmond Noord inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.