Bestemmingsplan Balk - Dubbelstraat 11 (10-07-2019)

De locatie aan de Dubbelstraat 11, ligt in het centrum van Balk en is gelegen op de hoek Dubbelstraat en Jachthavendyk.

Laatste wijziging

Juni 2019

Status

Ontwerp

Beknopte inhoud

Op de locatie aan de Dubbelstraat 11 te Balk was tot voor kort een garagebedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil dit garagebedrijf slopen en hiervoor maximaal 25 appartementen terugbouwen. Dit is binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Om dit te realiseren is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

Inzien

U kunt het bestemmingsplan Balk - Dubbelstraat 11 inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.