Ruimtelijke Visie Knooppunt Joure (21-05-2013)

Dit item is verlopen op 01-12-2016.

De aanpak van het knooppunt Joure is meer dan een infrastructurele ingreep. Naast de doelstelling van het realiseren van een vlotte en veilige doorstroming en het terugdringen van het sluipverkeer op het onderliggende wegennet biedt het nieuwe knooppunt letterlijk en figuurlijk ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kansen voor de toekomst.

De Ruimtelijke Visie Knooppunt Joure dient als kader voor de verdere ruimtelijke uitwerking van het project Knooppunt Joure. Daarnaast  dient hij als kader voor de ontwikkeling van de zone Joure Zuid, een gebied tussen de Sewei en de nieuw aan te leggen snelweg A7, dat ontstaat door de aanleg van het nieuwe Knooppunt.