Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) (22-06-2017)

Dit item is verlopen op 02-06-2019.

Voor de kwaliteit van dienstverlening en uitvoering is de gemeente steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en-diensten, maar algemeen inkoopvoorwaarden IT ontbraken. VNG/King hebben de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden opgesteld. Op 8 december 2016 heeft de VNG de GIBIT voorwaarden vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren hebben besloten ook de GIBIT toe te passen.